Szűrő
 • Vannak alkalmak…

  Amikor kinyitjuk ezt a Református Újságot, amikor felmegyünk facebookra, amikor rákattintunk a refzem.eu honlapjára, amikor beszélünk egy gyülekezeti taggal, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy VANNAK alkalmak, amire elmehetnénk, és Istenhez, az Ő akaratához kerülhetnénk közelebb. 

  Ilyen alkalom volt Kisgéresben, a zenés áhítatok alkalma. Október 25-28 között a semjéni, kiskövesdi, kistárkányi és örösi gyülekezet tagjai szolgáltak nagyhéten a gyülekezetben. Hétfőn a tiszteletről beszélt bibliai példákon keresztül Fülöpné Vadon Erzsébet, és bizony összeszorult a szív, ha belegondolt, hogy ez az alapvető emberi hozzáállás mennyire hiányzik az életünkből. Nem csoda, hogy kapcsolataink tele vannak konfliktusokkal, gondoljunk akár Istenre, akár emberekre. Szerdán Langschadl István igyekezett az igen kényes, egyház és politika témában, az Isten szerinti útra terelni hozzáállásunkat. Ne essünk szélsőségekbe, mert a keresztyén ember nem legyintheti le a politikát, mondván piszkos ügy az, hisz a közügy igen is érint minket, és foglalkozni kell vele. Viszont keresztyéni lelkülettel kell politizálni, mindig elsőképpen Isten akaratát, és nem az érdekeinket nézve, tűnjék is az bármilyen nemesnek. Csütörtökön nagyon hálásak voltunk többek között egy Igéért Tarr Ferdinánd lelkipásztor testvérünknek, amire én még személy szerint nem csodálkoztam rá: „De mikor tehetek már valamit a magam családjáért is?” (1Mózes 30, 30). Mikor és mit tehetünk a magunk családjáért, gyermekinkért, unokáinkért lelki értelemben? Mikor volt időnk velük imádkozni, Istenről beszélni, elmenni velük együtt egy keresztyén alkalomra, mert vannak alkalmak. Az áhítatok utolsó estéjén pedig Kiss Miklós lelkésztestvérünk hozott üzenetet a fiatalokról fiatalosan, frissen, kicsit megdöbbentően, interaktívan és mindenképpen remélem, hogy sokaknak emlékezetesen. Még nem beszéltem a kórusok szolgálatáról, akik aláhúzták az üzenetet énekeikkel, és megdíszítették az alkalmakat énekükkel. Négy olyan éneket tanítottak meg a kisgéresi gyülekezetnek, amit örömmel fogunk énekelni, és közben ezek az esték is eszünkbe jutnak majd.
  Azt is áldásként vettük el, hogy annyira jó volt az áhítatok után szeretetvacsorát elkölteni egymás társaságában. Valóban igaz volt az az Ige, amivel a 10 éves Calix kórus köszöntötte a szintén 10 éves kisgéresi énekkart: „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” Mert jó volt hosszasabban beszélgetni azokkal a bodrogközi testvérekkel, akikkel összefuthatunk bármikor egy temetőn, egy ügyintézéskor, orvosnál, egy rendezvényen. És rájuk mosolyoghatunk, és tudjuk, összeköt minket az Ige, az ima, az ének, a vacsorabeszélgetés, egy zenés áhítat alkalma.
  Mert vannak alkalmak hála az Istennek, hogy nincs igeínség, nem adta fel, még szól hozzánk. De ezt nem szabad egyértelműnek venni. Az elszalasztott alkalmakat visszahozni nem lehet. Minden estén volt olyan mondat, olyan üzenet, és nem is egy, ami formálta a lelki életemet. Azt Isten ezeken az alkalmakon keresztül tesz egyre, és egyre jézusibbá minket. „Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel.” (Kol 4,5)

 • Az élet jó iránya - evangelizációs estek Bodrogszentesen

  2016. november 2-4. napokon, „Az élet jó iránya” címmel evangelizációs estéket szervez templomában a bodrogszentesi gyülekezet. Az este 18:00 órakor kezdődő istentiszteleteken Nt. Sebők János, madi lelkipásztor hirdeti Isten üzenetét. Az alkalmat szervező gyülekezet szeretettel vár mindenkit az evangelizációs estékre. 

 • Megújult a templom belső berendezése Bacskában

  Kicserélték a régi szószéket és a padozatot a bacskai református templomba. A költségek fedezésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak nyújtott támogatásból a zempléni egyházmegye tanácsa 13 ezer eurós támogatást hagyott jóvá.
  A bacskai református templom belső berendezésének cseréjét a régi szószék és padozat megromlott állaga indokolta. A padok és a szószék állapota a fal és a padlózat nedvességétől az idők során folyamatosan romlott. Az utolsó időkben több alkalommal és helyen is szükséges volt megerősíteni különösen a fal melletti padrészeket, hogy egyáltalán használhatóak legyenek a templom padjai.
  Az elkorhadt belső berendezés, a nedves vakolatrészek, valamint a templom kő és betonpadlózatának eltávolítása után lett kialakítva a teljes belső tér az új betonpadló alatti kavicságy fogadására. Ezután került sor a templom új betonpadlójának elkészítésére, a nedves falrészek pedig az új villanyhálózat telepítése után légáteresztő vakolatot kaptak.
  A részben megújult templomhajó a felsorolt szükséges munkálatok elvégzése után már alkalmas volt az új belső berendezés fogadására. A padozat és a Mózes-szék alatt fapadló lett kialakítva, az új padok pedig a régieknél rövidebbek lettek, hogy a belső falak további javításakor bármikor hozzájuk lehessen férni. Szintén elkészült a korábbi belső tér meghatározó vonásait magán hordozva az új szószék és úrasztala is.
  A munkálatok 2016 május 30-án kezdődtek, a legutolsó simítások pedig szeptember 7-én lettek elvégezve. A kőműves és asztalosmunkákat szakemberek végezték el, de minden egyéb feladatban szívesen segítettek a gyülekezeti tagok, presbiterek is.
  Az elvégzett munkák teljes költsége 21 211, 67 eurót tett ki. A költségek fedezésére több forrás is a rendelkezésre állt. A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak nyújtott támogatásából a zempléni egyházmegye tanácsa a bacskai egyházközség számára 13 000 euró támogatást ítélt meg. Ezt az összeget a szükséges önrésszel, 3490 euróval egészítették ki, amellyel az új belső berendezéseket biztosították.
  A templom csak részben újult meg. Szükség van még az ablakok cseréjére, de a belső falrészek is további felújítást és festést igényelnek, illetve tervbe van véve a betonpadlózat burkolása is. Ezt követné majd a külső falak teljes felújítása. (Forrás: reformata.sk)

 • Leleszen volt az Egyházmegyei Közgyűlés

  A közelmúltban megújult leleszi református templomban került sor 2016. október 16-án a Zempléni Református Egyházmegye őszi Egyházmegyei Közgyűlésére. Az 1887-ben elkészült templomba gyülekező leleszieket és gyülekezeti küldötteket, az Egyházmegyei Közgyűlés alkotó tagjait Kendi Henrietta, a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte. A köszöntő, a leleszi leányegyházközséget bemutató szavakat követően Blanár Gabriella, kiségresi lelkipásztor a Bírák könyve 6-7. részének válogatott versei alapján hirdette Urunk üzenetét. Igehirdetésében Gedeon maroknyi csapatára mutatott, akik bár kevesen voltak, de Istenre tekintve, az Úrért küzdve indultak a csatába, s Istenre figyelésüknek a győzelem lett az eredménye. Az igehirdetést követően Asszonyi Árpád, egyházmegyei gondnok köszöntötte a jelenlévőket, majd az egyházmegyei főjegyzővel, Blanár Erikkel számba vették a jelenlévőket. A gyűlés megalakulását követően az egyházmegyei főjegyző korábbi gyűlések jegyzőkönyveinek kivonatát olvasta, s bocsátotta szavazásra. Kendi Csaba esperes időszerű beszámolójában nem csak a közelmúlt eseményeire tért ki, de előrevetítette az elkövetkezendő hónapok fontosabb eseményeit, egyházmegyei rendezvényeit is. Mindezek után a közalapi kérelmek rangsorolására került sor, vagyis azon gyülekezetek kérvényeinek a rangsorolására, amelyek a Közalap építkezési keretéből támogatást szeretnének igényelni a jövő évben javítási feladataik ellátásához; ezek a gyülekezetek a következők voltak: Kisgéres, Alsómihalyi, Szőlőske, Nagygéres. Mivel külön beadvány e gyűlésre nem érkezett, az egyházmegyei főgondnok az Egyházmegyei Közgyűlést bezárta, amely Spisák István imájával ért véget, illetve az immár kötetlen beszélgetés a vendégfogadó leleszi gyülekezet jóvoltából állófogadással folytatódott.

  A közgyűlésen készült fotók a Képtárban megtekinthetőek.

  Blanár Gabriella igehirdetése alább meghallgatható.

  {mp3}2016-10-18_Blanar-Gabriella_Bir6-7_Kozgyules{/mp3}

 • Kisgéresben újra zenés áhitatok

  A Kisgéresi Református Egyházközség idén is megszervezi a Kisgéresi Zenés Áhitatok címet viselő programsorozatát, amelyre 2016. október 25-28. napokon 17:30 órai kezdéssel a szervező gyülekezet templomában fog sor kerülni. Az áhitatok vendégigehirdetői különböző témákat közelítenek meg az ige fényében, valamint vendégkórusok szolgálnak majd az alkalmakon. A gyülekezet szeretettel vár mindenkit zenés áhitataira. 

 • Presbiterek találkoztak Kiskövesden

  Már 2015-ben elhatároztuk, hogy gyülekezetünk találkozót szervez az egyházmegye presbitereinek. Az együttlétre október 1-jén került sor. 

  Bár sokan közülünk még nem vettek részt efféle egyházi összejövetelen, már a tervezési fázisban is tudni lehetett, milyen lehetőségeket kínálhat egy ilyen alkalom.
  A különböző településekből érkező lelkészeknek, presbitereknek nem csak kötetlen találkozásra és ismerkedésre ad lehetőséget, de megoszthatják egymással a saját gyülekezeteikben rendszeresen működő együttlétek hatását, illetve az azokon szerzett tapasztalataikat. Ezekben a várakozásainkban nem is csalódtunk.
  A kiskövesdi egyházközség lelkészének, majd gondnokának köszöntése után Nt. Blanár Erik espereshelyettes hirdetett igét. Aztán a vendégelőadások következtek. Az előadók a saját gyülekezetük életéről és szolgálatáról beszéltek.
  Először Nt. Kiss Miklós mesélt az örösi gyülekezetben történt nem megszokott változásokról. Arról, hogy miként igyekszik változtatni a lelkészközpontúságon, például az adakozás hirdetésének a módjában. Ezt is és a többi módosítást is időbe tellett bevezetni és elfogadtatni, de próbálkozni kell.
  A következő előadást Nt. Sohajda Levente göncruszkai lelkipásztor tartotta. Szavaiból újabb bizonyítékot nyertünk arról, hogy mit is eredményez a hit, az összefogás és a szeretet ereje a mindennapi életben. A lelkipásztor 12 éves szolgálatát és a göncruszkai történetet érdemes volna minél többeknek meghallgatni.
  Az érdekes és sokatmondó szavakat hallgatva szinte elrepült az idő. Ezért szünetet tartottunk egy kis szeretetvendégséggel egybekötve. A vendéglátást a kiskövesdi nőszövetség szervezte.
  Az előadások sorát az alsókálosai gyülekezet lelkipásztora, Nt. Szarvas László zárta, aki a vály-völgyi reformátusok mindennapjait hozta el történetekben és képekben. Az előadó szavai rámutattak, hogy nehéz helyzetben is lehet eredményesnek lenni az Istentől kapott természeti erőforrásokat kihasználva.
  A nap végén egy kerekasztal-beszélgetésnek lehettek tanúi a résztvevők. A három előadó fejthette ki véleményét többek között a gyülekezeteken belüli összetartás fontosságáról, a lelkész és a presbitérium közötti távolság csökkentésének lehetőségeiről, de beszéltek a szolgálatuk során szerzett jó és rossz élményeikről is. Bár valamennyien inkább csak az előbbire tudtak példát mondani.
  Az egész délutánt kitöltő találkozó helyretett bennünk néhány korábbi elképzelést, és jó ötleteket is adott. Mert újabb, modernebb lehetőségeket hallhattunk gyülekezeti életünk megújítására. /Máté Csaba, kiskövesdi presbiter/

 • Jótékonysági retró bál Kisgéresben

  A kisgéresi református nőszövetség tagjai minden évben rendeznek jótékonysági bált, amelynek bevételét az általuk végzett szolgálat támogatására használják fel, mint pl.: a napközis gyerektábor résztvevőinek az étkeztetésére, rászoruló családok, egyének támogatására. Idén, azaz 2016. november 5-én 20:00 órai kezdettel, a kisgéresi kultúrházban megrendezésre kerülő jótékonysági retró bál bevételével a parókia nyílászáróinak a cseréjét szeretnék támogatni, amire a bál plakátján látszódó ajtó is utal. De természetesen az angol nyelvű ige is, amelyben az Úr Jézus Önmagáról jelenti ki, hogy: „I am the door” - vagyis, hogy „Én vagyok az ajtó!” A szójátékon túl, a szervezők hite és meggyőződése, hogy minden ember szívéhez Jézus Krisztus az az ajtó, amelyen keresztül el lehet jutni. Rajta keresztül igyekszik minden szolgálatát végezni a nőszövetség. 

 • A kisgéresi gyerekek is szolgáltak a Keresztény Ifjúsági Találkozón

  Harmadik alkalommal szervezték meg október 8-án a Keresztény Ifjúsági Találkozót, amely ökumenikus alkalomnak a Zempléni Református Egyházmegye is társszervezője volt. Az előző évekhez képest a helyszín változott, hiszen idén a királyhelmeci gimnázium épületébe hívogatták a fiatalokat a történelmi egyházmegyék képviselői. Az egész napos rendezvény a kisgéresi Dávid Lantjai gyermekkórus éneklésével kezdődött, majd a három történelmi egyház esperese, Kendi Csaba, Susko Mihály és Tóth Mihály köszöntötték az egybegyülteket. A köszöntő szavakat követően a kisgéresi Mustármag Bábcsoport mutatta be aranysávos minősítésű előadását József, az álomlátó címmel. A gyerekek előadása után Süveges Gergő, ismert televíziós személyiség, a találkozó vendége tartotta meg előadásait, amelyekben – olykor nagyon interaktív formában – az emberi találkozásokra próbálta meg ráirányítani a hallgatóság figyelmét; az ember önmagával való találkozását, a másik emberrel történő találkozást, s harmadrészt, talán mindeneket megelőző módon, az Istennel való találkozásokat hangsúlyozta. A közös szervezésű alkalmon nem csak hallani lehetett e találkozási szintekről, mivel valóban volt alkalom elgondolkodni, másokkal találkozni, az ebéd mellett beszélgetni, de az Istennel való találkozás lehetősége is adott volt a téma, a szervezés, az igei felvezetés kapcsán. Bár a találkozóra elsősorban az ifjakat várták, de gyerekes szülők, fiatal családok is érkeztek saját csemetéikkel. A gyerekekkel való foglalkozás biztosított volt, így a szülők is aktívan kapcsolódhattak a Keresztény Ifjúsági Találkozó programelemeibe.

  Az alkalmon készült képek a képtárban tekinthetők meg.
  Süveges Gergővel készült beszélgetés meghallgatható:

   

  {mp3}2016-10-08_Molnar-Istvan_Kereszteny-Ifjusagi-Talalkozo{/mp3}

 • Egyházmegyei Közgyűlés Leleszen

  A közelmúltban megújult leleszi református templomban kerül sor 2016. október 16-án, 14:00 órai kezdettel a Zempléni Református Egyházmegye őszi közgyűlésére. Az egyházmegye gyülekezeteinek küldöttei közös istentiszteleten vesznek részt, amit a jelenlévők számbavétele, a közgyűlés megalakulás, korábbi jegyzőkönyven ismertetése követ majd. Sor kerül még az esperes időszerű beszámolójára és a beadott segélykérelmek, valamint további beadványok tárgyalására is. 

   

   

   

 • Árva Bethlen Kata történelmi játék bemutatója Királyhelmecen

  A Reformáció 500 éves jubileumára készülve, a Királyhelmeci Református Egyházközség és a Zenthe Ferenc Színház szervezésében, valamint Királyhelmec Város társszervezésével 2016. október 18-án, 18:00 órai kezdettel, a királyhelmeci Városi Művelődési Központban kerül bemutatásra Kocsis István drámája Árva Bethlen Katáról, a töretlen hitű és erkölcsű, tragikus életutat bejárt asszonyról. A XVII. századi Erdély és Magyarország híres református nagyasszonyát Isten vallatja saját sorsának alakulásáról. Árva Bethlen Kata élete megpróbáltatások sorozata, ahogy abban a korban a legtöbb hitéhez hű asszonyé az volt. Választania kellett hitbéli meggyőződése és családja, családi élete, sőt, gyermekei között. Árva Bethlen Kata példája bizonyság arra, hogy az örök érvényű emberi értékek és a hit vállalása egyetemes, megtisztulást adó kötelesség. A kitűnő író, Kocsis István olyan szerepet írt, amelyet több nagyszerű színésznő választott jutalomjátékául. Ez alkalommal, a felejthetetlen alakítást nyújtó, bársonyos hangjáról is ismert Kökényessy Ági formálja meg Bethlen Katát, aki mellett színre lép az előadásban egy titokzatos férfiú, akit Incze Máté formál meg. A szervezők szeretettel várnak mindenkit a történelmi játék királyhelmeci bemutatójára, amelyre a Reformáció Emlékbizottság támogatásának köszönhetően kerülhet sor.

 • Továbbképzésre vonultak el a Zempléni Egyházmegye lelkipásztorai

  A református lekészeknek évente több alkalommal is van lehetőségük szakmai továbbképzésen részt venniük, amelyek egyetemes egyházunk szervezésében valósulnak meg. Többen e központilag szervezett képzéseken túl más tanulási lehetőségeket is keresnek, ahol ismereteiket gazdagíthatják, szolgálatukhoz hasznos tapasztalatokat gyűjthetnek. Ezen továbbképzések sorát bővítette a Zempléni Egyházmegye által, a saját lelkipásztorainak szervezett továbbképzés, amelyre a szeptemberi Királyhelmecen megvalósult képzési napok után a beregdaróci Hét Csillag Üdülő- és Konferencia-központban kerülhetett sor október első hetében. A továbbképzés vezetői a budapesti Gyökössy Intézet szupervízor munkatársai, Dr. Kocsev Miklós és Tóth János voltak. 

  A királyhelmeci négy együtt töltött képzési napok után, és az októberi háromnapos együttlét kezdetén is nyilvánvaló volt, hogy minden felvetett kérdés nem lesz megválaszolva és a felvillantott problémák sem lesznek mind megoldva, azonban a műhelymunka kereteiben folyó továbbképzés nagyban segítette a közös gondolkodást, és ez által a lelkipásztori közösség erősödését. Az reggeli áhitatok mellett a közös bibliatanulmányozások is az egymásra való figyelést, a szolgatárs és gyülekezete helyzetének megértését, de ugyanakkor az önismeretet, a szolgálathoz való viszonyulás újragondolását segíthették. Az egyházmegye területéről való kivonulás arra is lehetőséget adott, hogy a képzés vezetőinek segítségével, egy kicsit távolabbról, amolyan felülnézetből lássák a lelkészek saját szolgálati területüket, gyülekezetüket és egyházmegyéjüket. Azonban a jelen állapotok leírása mellett, a helyzetfelmérésen túl, a jövőről való közös gondolkodás, a Zempléni Egyházmegye „víziójáról” szóló párbeszéd is elkezdődött, s reménység szerint a jövőben ez a párbeszéd folytatódni is fog. A képzés zárásakor a résztvevők szinte egybehangzó véleménye az volt, hogy a közös gondolkodásra szükség van, hiszen a keleti régió gyülekezeteiben élők nehézségei közösek, sok esetben a lelkészek is azonos nehézségekkel, megterheltséggel küzdenek. Azonban, ami ezek mellett a közös gondolkodás szükségességét még inkább megkívánja, az a lelkipásztorok közös célja, feladata, mégpedig az élő Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetése a gyülekezetekben, és sok esetben a közös bizonyságtétel az egyházmegye alkalmain. A továbbképzés megvalósulását a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

   

www.reformata.sk

 • Több ezer fiatal, 800 gyülekezet, 600 önkéntes, 180 program: a legnagyobb református ifjúsági rendezvényt idén július 25. és 29. között Debrecenben rendezik meg.

 • A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája Jézus főpapi imája. Szó lesz a Füleki István gályarab prédikátorról elnevezett emléknapról, valamint a Pozsonyi Egyházmegye Egyházmegye reformációs emlékjeléről.

 • A Szap-Nyáradi Református Egyházközség április első hétvégéjén kétnapos gyülekezeti kiránduláson vett részt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kirándulást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt nyertes pályázat útján valósította meg. A projekt célja a térség reformáció korabeli templomainak megtekintése a Reformáció 500. évfordulójának emlékére.

www.reformatus.hu

 • Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Református Zenei Fesztivált Budapesten. A háromnapos rendezvényre több ezer diák, gyülekezeti csoport és énekkar érkezett a Kárpát-medence minden részéről.

 • Kimondott kimondatlan kérdéseink – Siba-Rohn Hilda, a Budai Református Egyházközség lelkésze gyereknevelésről szóló sorozatának hatodik része.

 • Az Egyházak Világtanácsa (EVT) közleményében felszólította az egyiptomi elnököt, hogy haladéktalan tegyen intézkedéseket a vallási közösségek védelmében.

www.parokia.hu

 • Közösen tettek bizonyságot áldozócsütörtökön este a kunszentmiklósi keresztyén közösségek a település főterén, egy közös istentiszteleten.

 • Kijöttünk Isten szabad ege alá, tudunk az Úrnak és egymásnak örülni – mondta a vértesaljai egyházmegyei családi napon Szabó Ferenc esperes.

 • Ajánló. Petrőczi Éva költészetét, így most legújabb könyvét is négy szóval jellemezhetjük: játékosság, személyesség, műveltség, üzenet.