Szűrő
 • Egyházmegyei Közgyűlés Tiszacsernyőben

  2017. április 30-án, 14:00 órai kezdéssel, a tiszacsernyői ökumenikus templomban kerül sor a Zempléni Református Egyházmegye Egyházmegyei Közgyűlésére. A közgyűlés istentisztelettel kezdődik, majd a jelenlévők számbavételét, a gyűlés megalakulását és megnyitását követően kerül sor Kendi Csaba esperes beszámolójára, a 2016-os év értékelésére. Ezt követően az egyházmegye és a gyülekezetek külünböző szolgálati területeit összefoglaló jelentések is elhangzanak az egyházmegyei előadók részéről, valamint az egyházmegyei ügyész megválasztására és a különböző beadványok tárgyalására is sor kerül.

 • Feltámadott! - Húsvéti körlevél

  Feltámadott! (Lukács 24,34)

  Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!
  A Generális Konvent Elnöksége szeretettel szólítja a Kárpát-medencei gyülekezetek és a szórványban élő közösségek minden tagját a húsvéti örömre és hálaadásra. A vereség-tudatból győzelmi örömre ébredő tanítványok, boldog bizonyságtevők sorához csatlakozhatunk mi is a mindent eldönt és meghatározó evangéliummal: Feltámadott az Úr bizonnyal! Krisztus által legyőzetett a halál, és amiképpen megnyílt sírjának szája és nem tarthatta fogságban az elveszés ereje, akképpen nyitott nekünk is Isten szabad utat kegyelméhez, bűntörlő irgalmához, életünk megújításában, újjászületésre és megszentelt üdvösségvárásra.
  Sokféle hasonlatot keresünk ennek a nagy titoknak a megértésére leginkább a télből tavaszba fölkelő természet, mely mintegy álomból ébred, és gyakran a mi hosszú ideje tartó várakozásunk teljesülése biztat, ekként lesz a feltámadás a képe annak, ahogyan reménykedve Istentől kérjük sorsunk megjobbulását, terheink könnyebbedését, küzdelmeink sikeres lezárását, és bizony olykor és sokszor lankadó hitünk megelevenedését is. Annyi árnyék riaszt, annyi nehéz sorsot állít elénk saját korunk története, annyi a baja a magyar embernek is! Mégis, éppen és mindig fordítva kell ezt látnunk. Krisztus feltámadása minden történetnek, az egész emberi történelemnek végső és igaz célja, Krisztus győzelme maga az éltet forrás, Isten élet-akarata minden dolog lényege, és ahogyan azt megosztja velünk Szentlelke erejében. Ünnepeljünk így gyülekezeteinkben, otthonainkban, családunk körében, bárhol legyünk is ezen a húsvéton, és akkor nemhogy eltakarná sok gondunk a végső reményt, hanem éppenséggel megmutatkozik számunkra a múlandóban is az örökkévaló.
  2017 húsvétján
  Testvéri szeretettel a Generális konvent elnökségének tagjai 

 • Hallottad a jó hírt?

  2017. április 20-22 Rimakokaván ismét Felvidéki Cursillót tartunk.

  A cursillo magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református cursillo egy háromnapos összejövetel, amely alkalmat kínál a református keresztyén hit igazságainak megismerésére, személyes megélésére. A cursillókat adományokból fedezzük, ezért a részvétel térítésmentes. Adományokat a helyszínen is örömmel fogadunk.
  Miért érdemes eljönnöd a cursillóba ?
  - válaszokat találhatsz életed nagy kérdéseire
  - felfedezheted az evangélium neked szóló üzenetét
  - találkozhatsz önmagaddal és egy nyílt és vidám közösség kialakulása során megerősödhetsz keresztyén mivoltodban
  Otthon maradsz?
  A jelentkezési lapot, amelyen bővebben is lehet olvasni a Cursillorol innen letöltheted.
  Jelentkezési határidő: április 10.

www.reformata.sk

 • Több ezer fiatal, 800 gyülekezet, 600 önkéntes, 180 program: a legnagyobb református ifjúsági rendezvényt idén július 25. és 29. között Debrecenben rendezik meg.

 • A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája Jézus főpapi imája. Szó lesz a Füleki István gályarab prédikátorról elnevezett emléknapról, valamint a Pozsonyi Egyházmegye Egyházmegye reformációs emlékjeléről.

 • A Szap-Nyáradi Református Egyházközség április első hétvégéjén kétnapos gyülekezeti kiránduláson vett részt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kirándulást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt nyertes pályázat útján valósította meg. A projekt célja a térség reformáció korabeli templomainak megtekintése a Reformáció 500. évfordulójának emlékére.

www.reformatus.hu

 • Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Református Zenei Fesztivált Budapesten. A háromnapos rendezvényre több ezer diák, gyülekezeti csoport és énekkar érkezett a Kárpát-medence minden részéről.

 • Kimondott kimondatlan kérdéseink – Siba-Rohn Hilda, a Budai Református Egyházközség lelkésze gyereknevelésről szóló sorozatának hatodik része.

 • Az Egyházak Világtanácsa (EVT) közleményében felszólította az egyiptomi elnököt, hogy haladéktalan tegyen intézkedéseket a vallási közösségek védelmében.

www.parokia.hu

 • Közösen tettek bizonyságot áldozócsütörtökön este a kunszentmiklósi keresztyén közösségek a település főterén, egy közös istentiszteleten.

 • Kijöttünk Isten szabad ege alá, tudunk az Úrnak és egymásnak örülni – mondta a vértesaljai egyházmegyei családi napon Szabó Ferenc esperes.

 • Ajánló. Petrőczi Éva költészetét, így most legújabb könyvét is négy szóval jellemezhetjük: játékosság, személyesség, műveltség, üzenet.