Szűrő
 • Feltámadott! - Húsvéti körlevél

  Feltámadott! (Lukács 24,34)

  Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!
  A Generális Konvent Elnöksége szeretettel szólítja a Kárpát-medencei gyülekezetek és a szórványban élő közösségek minden tagját a húsvéti örömre és hálaadásra. A vereség-tudatból győzelmi örömre ébredő tanítványok, boldog bizonyságtevők sorához csatlakozhatunk mi is a mindent eldönt és meghatározó evangéliummal: Feltámadott az Úr bizonnyal! Krisztus által legyőzetett a halál, és amiképpen megnyílt sírjának szája és nem tarthatta fogságban az elveszés ereje, akképpen nyitott nekünk is Isten szabad utat kegyelméhez, bűntörlő irgalmához, életünk megújításában, újjászületésre és megszentelt üdvösségvárásra.
  Sokféle hasonlatot keresünk ennek a nagy titoknak a megértésére leginkább a télből tavaszba fölkelő természet, mely mintegy álomból ébred, és gyakran a mi hosszú ideje tartó várakozásunk teljesülése biztat, ekként lesz a feltámadás a képe annak, ahogyan reménykedve Istentől kérjük sorsunk megjobbulását, terheink könnyebbedését, küzdelmeink sikeres lezárását, és bizony olykor és sokszor lankadó hitünk megelevenedését is. Annyi árnyék riaszt, annyi nehéz sorsot állít elénk saját korunk története, annyi a baja a magyar embernek is! Mégis, éppen és mindig fordítva kell ezt látnunk. Krisztus feltámadása minden történetnek, az egész emberi történelemnek végső és igaz célja, Krisztus győzelme maga az éltet forrás, Isten élet-akarata minden dolog lényege, és ahogyan azt megosztja velünk Szentlelke erejében. Ünnepeljünk így gyülekezeteinkben, otthonainkban, családunk körében, bárhol legyünk is ezen a húsvéton, és akkor nemhogy eltakarná sok gondunk a végső reményt, hanem éppenséggel megmutatkozik számunkra a múlandóban is az örökkévaló.
  2017 húsvétján
  Testvéri szeretettel a Generális konvent elnökségének tagjai 

 • Hallottad a jó hírt?

  2017. április 20-22 Rimakokaván ismét Felvidéki Cursillót tartunk.

  A cursillo magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református cursillo egy háromnapos összejövetel, amely alkalmat kínál a református keresztyén hit igazságainak megismerésére, személyes megélésére. A cursillókat adományokból fedezzük, ezért a részvétel térítésmentes. Adományokat a helyszínen is örömmel fogadunk.
  Miért érdemes eljönnöd a cursillóba ?
  - válaszokat találhatsz életed nagy kérdéseire
  - felfedezheted az evangélium neked szóló üzenetét
  - találkozhatsz önmagaddal és egy nyílt és vidám közösség kialakulása során megerősödhetsz keresztyén mivoltodban
  Otthon maradsz?
  A jelentkezési lapot, amelyen bővebben is lehet olvasni a Cursillorol innen letöltheted.
  Jelentkezési határidő: április 10.

www.reformata.sk

 • Az egyházzenei játék 3. fordulójának nyerteseit Füle Tamásné Miklóssy Hajnalka, a Dunamelléki Református Egyházkerület Bibliás könyvesboltjának vezetője sorsolta ki. Bodnár Noémi kérdezte őt a zenéhez fűződő kapcsolatáról és jelenlegi munkájáról.

 • Virágvasárnap, 2017. április 10-én a Budapest-fasori református gyülekezetbe látogatott el a hetényi Tábita bábcsoport, 18 gyermek és 3 felnőtt kísérővel, élükön a helyi lelkésznővel, a bábcsoport alapítójával és vezetőjével Écsi Gyöngyivel. A csoportot a fasori gyülekezet lelkésznője Somogyi Ficsor Krisztina hívta meg.

 • A Zempléni Református Egyházmegye VI. kórustalálkozójára a hagyományokhoz híven virágvasárnap került sor a kistárkányi református templomban hét kórus részvételével.

www.reformatus.hu

www.parokia.hu

 • Lezárult a Madárvédelmi Fotópályázat első fordulója, amely a téli madárvédelemről szólt, (gyakorlati madárvédelem parókiákon, templomkertekben, intézmények kertjeiben).  

 • Ige-idők címmel nagyszabású kiállítás nyílik április 26-án a Magyar Nemzeti Múzeumban a reformáció 500. évfordulója alkalmából.

 • A sajtóban a gyors híradás a szenzáció, az újságírók egy része egzisztenciális szorongásban, megfelelési kényszerben él – erről is szó volt a Protestáns Újságírók Szövetségének közgyűlésén.