Szűrő
 • Egyházmegyei Közgyűlés Nagybáriban


  A Zempléni Egyházmegye tavaszi Egyházmegyei Közgyűlésére 2019. április 28-án, 14:00 órai kezdéssel, a nagybári református templomban kerül sor. A közgyűlés istentisztelettel kezdődik, majd a jelenlévők számbavételét, a gyűlés megalakulását és megnyitását követően kerül sor Kendi Csaba esperes beszámolójára, a 2018-as esztendő értékelésére. Ezt követően az egyházmegye és a gyülekezetek különböző szolgálati területeit összefoglaló jelentések is elhangzanak az egyházmegyei előadók részéről. A közgyűlés berekesztését megelőzően még a különböző beadványok tárgyalására is sor kerül.

 • Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezetének és intézményének


  „Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!“ (Jn 1,29)

  Húsvétot ünneplő keresztyén testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!
  Mit sem ért az ember ebből a világból, csak elvárja, hogy az Isten teljesítsen. Ebben az öntudati válságban Jézus kijelenti: „Én vagyok az út, az igazság, és az élet“. Nekünk mondja személyesen, mert tökéletesen ismer. Közben világunkban elvesztik értelmüket a testvér, a rokon, és a jóbarát kifejezések. Kialakul a „nem ismer sem Istent, sem embert“ állapot. Magányában a káini lelkületű ember elkeseredik és hangoztatja: itt semmi és senki sem jó, változtatni kell. Ám attól, hogy valakik gonosz hazugságokat szajkóznak, ismételnek sokszor, azokból még nem lesz igazság. Mindent kitalálunk és a másikra mutogatunk, csak azt nem, hogy a hiba bennünk van és nekünk kell változnunk. Pedig épp ezért mutatta és mutatja meg magát nekünk Jézus Krisztus, az Isten élő Fia, és hangzik az ige Keresztelő János által: „Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!“ (Jn 1,29) 

  És ha nemcsak mondod, hogy érted, hanem hiszed is, amit olvasol, feleszmélsz: neked is tenni kell Krisztus példáját követve és tanításait megtartva. Nem várni, hogy mások cselekedjenek, hanem a jót választani, amit a kegyelmes Atya Úristen megmutat és megad neked, a szemed előtt egyértelművé tesz. Légy bizonyságtévő lélek, mert a Krisztus szent keresztje ott áll elmúlás és rom felett. Nekünk pedig nem a rettegés lelke adatott, hanem a bizonyságtevésé, hogy néki énekeljünk dicsőítő Himnuszt: „Megbűnhődte már e nép / A múltat s jövendőt!“ Nem azért mondjuk ezt, mert jobbaknak képzeljük magunkat másoknál, hanem mert a húsvéti igazság az, hogy az Isten szeretete soha el nem fogy. Hisszük, hogy Megváltónk és Szabadítónk minden népet és nemzetet magához hív és áld, mert Ő a fenséges Isten, mert örökösei vagyunk, hiszen a fiúság lelkét adta nekünk kegyelméből.
  Jézus Krisztus föltámadott, hogy életünk legyen, teljes életünk igazságban és szeretetben! Ez az Atya akarata, hogy az Övéiként, megváltott gyermekeiként békességben éljünk vele és egymással! Föltámadt, nincs a halottak között, eljött hozzánk, hogy mi is élők legyünk!

  Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!

  2019 húsvétján

  Dr. Szabó István püspök
  Veres Sándor főgondnok
  Dunamelléki Református Egyházkerület

  Kató Béla püspök
  Dr. Dézsi Zoltán főgondnok
  Erdélyi Református Egyházkerület

  Zán Fábián Sándor püspök
  Nagy Béla főgondnok
  Kárpátaljai Református Egyház

  Halász Béla püspök
  Székely Károly főgondnok
  Szerbiai Református Keresztyén Egyház

  Csomós József püspök
  Ábrám Tibor főgondnok
  Tiszáninneni Református Egyházkerület

  Steinbach József püspök
  Dr. Huszár Pál főgondnok
  Dunántúli Református Egyházkerület

  Szenn Péter püspök
  Kel József főgondnok
  Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

  Csűry István püspök
  Bara Lajos István főgondnok
  Királyhágómelléki Református Egyházkerület

  Fazekas László püspök
  Fekete Vince főgondnok
  Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

  Dr. Fekete Károly püspök
  Dr. Adorján Gusztáv főgondnok
  Tiszántúli Református Egyházkerület

 • VIII. Zempléni Református Egyházmegyei Kórustalálkozó


  2019. április 14-én, virágvasárnap délutánján, 14:30 órai kezdéssel kerül sor a VIII. Zempléni Református Egyházmegyei Kórustalálkozóra, amelyen a nyitó áhitatot követően az egyházmegye gyülekezeti kórusai mutatkoznak be, dicsérik Urunkat énekeikkel. Az alkalmon a következő gyülekezetek énekkarát hallgathatják majd meg: Örös, Kisgéres, Nagygéres, Ágcsernyő, Tiszacsernyő, Kiskövesd, Nagykövesd. A gyülekezeti énekkarok mellett a Karcsa-parti dicsőítő zenekar és a Dávid lantja gyerekkórus is fellép. Az egyházmegyei kórustalálkozót idén a Kisgéresi Református Egyházközség szervezi a templomában. A szervezők szeretettel várják a kórusokat, valamint az egyházi, Istent magasztaló énekeket szerető testvéreket az egyházmegye minden gyülekezetéből.