Örvendezve, fennhangon dicsérni az Urat - Beszámoló a Zempléni Egyházmegye kórustalálkozójáról

AddThis Social Bookmark Button


A kórustalálkozóra 2018. március 25-én, hagyományosan virágvasárnap került sor hét kórus és egy dicsőítő csoport részvételével a nagykövesdi református templomban.

A kórusokat a helyi lelkész, Böszörményi Tamás köszöntötte a kóruséneklésről tartott rövid elmélkedéssel. A virágvasárnapi evangéliumot Kendi Csaba, az egyházmegye esperese tolmácsolta a Mt 21,12-17 alapján. Igehirdetésében az igében világosan elkülönülő két hangra irányította figyelmünket, az adás-vétel, pénzváltás hangjára és a gyermekek hangjára, a dicséret és imádat hangjára. Majd feltette a döntő kérdést, hogy a személyes életünket a két hang közül melyik jellemzi inkább? Az Istentől adott legnagyobb jó is el tud torzulni az ember kezén, de engedhetünk Jézusnak, aki felforgat mindent, ami nem áll meg szentsége előtt.
A kórusok szolgálatához Balogh István zenetanár és leánya ihletett éneke vezetett át minket.
A kiskövesdi kórus egyik fontos jellemzője, hogy mindig olyan műveket énekelnek, amelyek zeneileg nagyon igényesek. Az új tagokkal is bővült énekkar Balla Sarolta és Gabriella vezényletével kortárs darabokat választott a kórustalálkozóra.
A kisgéresi Dávid lantja gyerek éneklőcsoport Furik Mária vezetésével és citerakíséretével nagyon jó zenei ízléssel összeválogatott énekcsokorral tett bizonyságot.
A kisgéresi énekkar kevéssé ismert énekeskönyvi énekekkel, hitvalló énekkel és népdalzsoltárral igazi kincset adott át a hallgatóknak. A kórus énekét Kovács Gáborné kísérte zongorán, Blanár Panna fuvolán, Blanár Erik pedig dobbal erősítette a ritmust.
A tiszacsernyői énekkar bár még kezdő kórusnak számít, Tarrné Bial Ivett vezetésével nagyon gyorsan fejlődik. Drahomereczky Zsuzsanna szép hangja a szóló részeknél betöltve a templomot szívtől szívig jutott.
Az ágcsernyői énekkar saját és virágvasárnapi verssel is köszöntötte a kórustalálkozó résztvevőit. Az énekkar és a kórusvezető, Illés Angelika közti szeretetteljes kapcsolat érezhető volt a kórus megszólalásában.
Az örösi gyülekezet énekkara idén már 23 éve végzi szolgálatát, ifj. Hornyák István vezetésével dicséri az Urat. A kórus csodás tulajdonsága, hogy mindig meg tudnak újulni. Az új tagokkal kibővült énekkar sokszínű csokrot adott át a hallgatóknak.
A Karcsa-parti dicsőítő csoport az általuk énekelt 4 énekkel a szívükben élő Krisztusról adott bizonyságot és képet festettek a bennük élő reménységről.
A nagykövesdi énekkar Gulyás Hajnalka vezetésével méltó befejezése volt az alkalomnak. Mozgalmas énekeikkel örömet énekeltek a hallgatók szívébe. Éneküket Balogh István kísérte zongorán, szólót énekelt Pálóczi Anita, Tóth Eszter és Balogh Nóra.
A kórusokat az Egyházzenei osztály képviseletében Bodnár Noémi értékelte és bíztatta, majd Balla Sarolta egyházzenei tanácstaggal átadták a kottaajándékokat, a gyülekezet pedig az erre az alkalomra készített dísztányérokat. Az alkalom a gyülekezeti teremben folytatódott a roskadásig megrakott asztaloknál jókedvű beszélgetéssel, tapasztalatcserével. -bn.-

Az Egyházmegyei Kórustalálkozón Nagy Sándor által készített fotók a Képtárban megtekinthetőek.