Konferencia az ugariti kultúráról

AddThis Social Bookmark Button


A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara - Komárom együttműködve a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karával – Budapest, az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel – Budapest, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karával – Budapest, valamint az Institut für Reformatorische Theologie intézettel – Reiskirchen és a Calvin J. Teológiai Akadémiaval - Komárom nemzetközi tudományos konferenciát szervez 2018. november 29-én, csütörtökön „Bevezetés az ugariti kultúrába” címmel.

A konferencia a református, illetve az evangélikus teológia újabb, aktuális jelenségeit, kihívásait kívánja tematizálni a témában. A rendezvény egyik célja az újabban felmerült problémák, kérdéskörök, a kutatók aktuális kutatásainak közzététele, értékelése.
A konferencia tudományos védnökei: Prof. ThDr. Karasszon István, PhD.; Prof. Xeravits Géza György, PhD.; doc. PhDr. Molnár János, Eo. prof; prof. ThDr. Juraj Bándy,CSc.; doc. Bernhard Kaiser, D.Th; Dr.habil. Kőszeghy Miklós, PhD.; Dr. habil. Egeresi László Sándor, PhD.

A tudományos konferencia szervezőbizottsága: Mgr. Lévai Attila, PhD; Mgr. Kis Jolán, PhD.; ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.; ThDr. Szénási Lilla, PhD.; ThDr. Öllős Erzsébet

A konferencia programja
8.30-9.00 Regisztráció
9.00 Megnyitó – Mgr. Lévai Attila, PhD., dékán, projektvezető, ThDr. Somogyi Alfréd, PhD., dékánhelyettes, Prof. ThDr. Karasszon István, PhD., projektvezető-helyettes
9.15- 10.15 Előadások, vita – szekcióvezető: prof. ThDr. Karasszon István, PhD
Kőszeghy Miklós: Nefílím. Az ugariti transzcendencia megértéséhez
Molnár János: Összehasonlító sémi nyelvészet és ószövetségi tudomány
10.15- 10.30 Szünet
10.30-12.00 Előadások, vita - szekcióvezető: Dr.Habil. Egeresi László Sándor, PhD.
Csabai Ágnes: Az istennő tisztelete – Anat Ugarittól Egyiptomig
Gér András László: Habakkuk 3
12.00-13.00 Ebédszünet
13.00- 16.00 Előadások, vita - szekcióvezető: Dr.habil. Kőszeghy Miklós, PhD.
Egeresi László Sándor: Héber lexikográfia és ugariti tanulmányok
Karasszon István: Ugariti mítosz és izraeli epika – rokon kultúrák összehasonlítása
16.00 Zárszó, a konferencia értékelése Prof. ThDr. Karasszon István, PhD.

A nemzetközi tudományos konferenciát a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi-, Tudományos-, Kutatásért felelős- és Sportminisztériuma által finanszírozott KEGA 003UJS-4/2018 projekt keretében kerül megrendezésre. A projekt neve: Sprievodca ugaritským jazykom a literatúrou.
Projetkvezető: Mgr. Lévai Attila, PhD.,
Projektkivitelezők: prof. ThDr. Karasszon István, PhD., doc. PhDr. Molnár János, eo. prof. , ThDr. Somogyi Alfréd, PhD., ThDr. Szénási Lilla, PhD.