Bélyi Református Leányegyházközség

AddThis Social Bookmark Button

Hlavná 21
076 84 Bačka
Tel.: +421-(0)56-6362672

Lelkipásztorok: Kendi Csaba, Kendi Henrietta
Gondnok: özv. Ócsár Tiborné

Bély község a Tiszától nem messze, Bodrogköz keleti szegletében fekszik. Neve Beyle formában már a leleszi alapítólevélben (1214) is szerepel. A község reformátussága hosszú időn keresztül a szomszédos bacskai gyülekezethez tartozott, ezt bizonyítja a bacskai református templom egyik harangjának felirata is, amely szerint a harang 1925-ben többek között a bélyi hívek adományából is öntetett.
Mintegy 10 évvel később 1935-ben a bélyiek saját templom építésébe kezdenek, amelyet 1936 június 1-én, Pünkösd ünnepén szentelnek fel Magda Sándor püspök szolgálatával. A mai gyülekezet mintegy 150 lelket számlál. Szórványként hozzá tartozik a közeli Dobra község reformátussága is.