Leleszi Református Leányegyházközség

AddThis Social Bookmark Button

Hlavná 21
Bačka
076 84
Tel.: +421-56-6362672

Lelkész: Mgr. Kendi Csaba
Beosztott lelkész: Mgr. Kendi Henrietta
Gondnok: özv. Karosi Gézáné

Lelesz község történelmi gyökerekre visszanyúló római katolikus többsége mellett a településen élő reformátusok sokáig kevéssé voltak meghatározóak. A Sárospataki Református Kollégium Levéltárának anyagai szerint a gyülekezet viszont már 1782-ben megalakult. Az ősök 1840 és 1883 között a tanítói tagon lévő iskolaépületben tartották istentiszteleteiket.
A gyülekezet életében fordulópontot jelentett az 1881-es esztendő. Az elődök Verebélyi József lelkész vezetésével a közeli magaslaton telket vásároltak templomépítés céljára, ahol 1883 és 1887 között klasszicista stílusban megépült a toronnyal is ellátott református templom. A templom mai képe az 1912-ben, valamint 1967 és 1968 között végzett munkálatokkal alakult ki.
A gyülekezetnek ma mintegy 140 tagja van. A közigazgatásilag Leleszhez tartozó kisközség, Kaponya reformátussága is része a gyülekezetnek.