Imregi Református Leányegyházközség

AddThis Social Bookmark Button

076 05 Brehov
Lelkipásztor: Szaszák József
Gondnok: Ádám Erzsébet


Imreg nevének legrégibb formája „Imbreg“ 1309-ből ered. Első ismeret birtokosai az „Imregh“ –iek. Vallási szempontból nézve 1332-ben már van rm. kath. temploma, mely a reformáció idején a reformátusok használatába kerül, de visszaveszik és 1867-69 közöt a Barkóczyak támogatásával a Radból idekerült ferencesek kijavítják és a hajózati részt összekötik a kolostorral. Egyháztörténeti szempontból is kiemelkedő. A kolostor udvarán van a síremléke Sulyánszky Eusztach páternek, aki az aradi vértanúk gyóntatója volt. A református gyülekezet temploma 1798-ban lett felszentelve, a torony 1949-ben lett ráhelyezve. Ma a templom szomszédságában használaton kívül áll az iskola. Imreg Szürnyeghez tartozik mint leányegyház 115 lélekkel. Innen történik a rendszeres beszolgálás hétköznap és ünnepnapokon. A kis templomnak megnyerő a látképe, felüdülést jelent az Istent imádni betérő embereknek.