Szűrő
 • Lelkészbeiktatás Nagykövesden


  A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Zsolt 46,8)

  A nagykövesdi református templomban lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletre kerül sor 2019. június 16-án 14:00 órai kezdettel. Az ünnepi alkalmon az igehirdetés szolgálatát Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke végzi, majd Kendi Csaba, a Zempléni Református Egyházmegye esperese beiktatja a Nagykövesdi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztori tisztébe Böszörményi Tamást. Az ünnepi istentiszteletre, a közös örvendezésre szeretettel várják az egyházmegye gyülekezeteinek tagjait is.

 • Pünkösdi körlevél


  Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. (Jn 14,15–17)

  Szeretett Testvéreink a Krisztus Jézusban!
  Pünkösd ünnepén hálaadással állhatunk meg Teremtő Istenünk előtt, mert Jézus Krisztus hű volt ígéretéhez, és elküldte az Ő Szentlelkét, aki azóta is jelen van a világban, az egyházában, és azok szívében, akik életüket követésének szentelték.
  Olyan világban élünk, ahol a mindennapi gondjaink, terheink és feladataink elfordítják a tekintetünket az evangélium igazságairól. Olyan időket élünk, amikor a félelem, az elégedetlenség és az önsajnálat vált az ember természetes magatartásává. Annyi minden kap helyet az emberi szívekben, hogy Krisztus ígéretei immár kiszorultak onnan, templomba zárt ígéretekké lettek. Vajon ez az állapot nem azt jelzi-e, hogy ma is Pártfogóra van szükségünk? Milyen nagy az a szeretet, amelyet Krisztus tanúsított, és tanúsít ma is az övéi iránt, amikor látja a gyengeségeinket, erőtlenségeinket, hiányosságainkat, félelmeinket, és úgy dönt, hogy elküldi az Ő Lelkét, hogy legyen az embernek Pártfogója, aki előmozdítja, segíti, tanácsolja az életünket. Aki nem a bűneinkben áll mellénk, hanem kivezet azokból. Nem az istentelen életet teszi kényelmessé, hanem istenfélelemre tanít. Nem tehermentesíti az életet, hanem megtanít terheket hordozni. Olyan dolgok ezek, amelyekre egyedül képtelenek vagyunk, de a Lélek képessé tesz rá bennünket.
  Keresztyén Testvéreink! Jézus Krisztus szeretetének különlegessége abban van, hogy Ő azt adja, amire szükségünk van. Milyen jó lenne felismerni, hogy mindnyájunknak szüksége van a Pártfogó Lélekre, aki nélkül képtelenek vagyunk minden olyan cselekedetre, magatartásra, ami azt bizonyítaná, hogy keresztyének vagyunk. A Pártfogó Lélek ajándék, s ennek az ajándéknak akkor lehetünk részesei, ha szeretjük Krisztust és megtartjuk a parancsolatait. Jézus egy olyan szeretetközösségre hív, amiben megtapasztalhatjuk azokat a mennyei ajándékokat, amelyek semmilyen más módon nem lehetnek a mieink, csak az Ő Lelke által.
  Kérjük mindnyájan egy szívvel az Urat, hogy az Ő Lelke töltse be az Ő népét, egyházát, benne a Magyar Református Egyházat, és minden olyan közösséget a Kárpát-medencében és az egész világon, akik egyek Jézus Krisztusban. Pünkösd ünnepén imádkozzunk együtt azért, hogy gyülekezeteink Isten országa jeleiként legyenek a világban, hiteles Krisztus-követéssel betöltve küldetésünket. Imádkozzunk szolgálatainkért azok között, akik a társadalom perifériájára szorultak, a szenvedőkért, a betegekért, a jövevényekért és azokért, akiket a hitükért üldöznek. Imádkozzunk e világ és benne a Kárpát-medence békességéért és azokért, akik őrállói felelősséget hordoznak az egyházban és a világban.
  Erősödjünk meg együtt a hitünkben, hogy a Pártfogó velünk van a világ végezetéig!

  2019 pünkösdjén

  Testvéri szeretettel:

  Dr. Szabó István püspök, Veres Sándor főgondnok - Dunamelléki Református Egyházkerület

  Steinbach József püspök, Dr. Huszár Pál főgondnok - Dunántúli Református Egyházkerület

  Kató Béla püspök, Dr. Dézsi Zoltán főgondnok - Erdélyi Református Egyházkerület

  Szenn Péter püspök, Kel József főgondnok - Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

  Zán Fábián Sándor püspök, Nagy Béla főgondnok - Kárpátaljai Református Egyház

  Csűry István püspök, Bara Lajos István főgondnok - Királyhágómelléki Református Egyházkerület

  Halász Béla püspök, Székely Károly főgondnok - Szerbiai Református Keresztyén Egyház

  Fazekas László püspök, Fekete Vince főgondnok - Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

  Csomós József püspök, Ábrám Tibor főgondnok - Tiszáninneni Református Egyházkerület

  Dr. Fekete Károly püspök, Adorján Gusztáv főgondnok - Tiszántúli Református Egyházkerület