Házi gondozói képzés kárpátaljaiakkal

AddThis Social Bookmark Button

Befejeződött a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának házi gondozói képzése. Az öt hetes ápolói képzésen – köszönhetően a svájci székhelyű HEKS alapítvány támogatásának – már nemcsak szlovákiaiak, hanem a határon túli kárpátaljaiak is részt tudtak venni.

A Diakóniai központ a Kárpátaljai Református Egyházkerület kérésére képzést biztosított Egyházunk tagjaival együtt az Ukrajnában élő református testvérek számára, akik ezáltal már szakképzett otthoni betegellátást tudnak nyújtani a rászoruló betegeknek, időseknek.
A képzés és a vizsga is Királyhelmecen, a Diakóniai Központ irodájában zajlott 14 kárpátaljai és 12 környékbeli szlovákiai résztvevővel, akik 2016. február 4-én sikeres záróvizsgát tettek. Ugyanezen a napon került sor az oklevelek ünnepélyes átadására is, amelyen Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, valamint az eperjesi Vav intézet igazgatója Jaroslav Výboštek gratulációk kíséretében átnyújtották az okleveleket.
A meghívottak között volt még Géresi Róbert püspökhelyettes, Kendi Csaba, a Zempléni Református Egyházmegye esperese, továbbá Czókoly Béla, a SENIORMED idősotthon igazgatója is, aki lehetővé tette, hogy az oktatás gyakorlati részében náluk szerezzenek tapasztalatot a tanfolyam résztvevői.
Az ünnepélyes esemény után Haris Szilárd, diakóniai lelkész bemutatta a Diakóniai Központ megalakulása 10 éves évfordulója alkalmából ,,Jutalmam, hogy tehetem” című újonnan kiadott emlékkönyvet. A könyv bemutatja a Diakónia Központ elmúlt 10 év munkásságának gyümölcsét, programjait, hitvallását, a múltat és a jelent. (Lőrinc Ildikó; forrás: reformata.sk)

Gogola Istvánnal, a Kárpátaljai Keresztyén Diakóniai Jótékonysági Alapítvány munkatársával a képzés kapcsán készült beszélgetés:

Haris Szilárd diakóniai lelkésszel a könyvbemutatóval kapcsolatban készült beszélgetés:

3in1 ifjúsági alkalom Kisgéresben - csak felnőtteknek

AddThis Social Bookmark Button

Ha a felnőttek közül beláttak némelyek a 3in1 elnevezésű ifjúsági délutánok valamelyikébe az elmúlt években, és látták a vidám hangulatot, megoldásra váró feladatokat, vagy éppen a távolról is jónak tűnő beszélgetős csoportokat, akkor szinte mindig jött a kérdés, hogy a felnőtteknek mikor lesz ilyen alkalom. A többször felvetett kérdésre a válasz: 2017. február 26-án. Február utolsó vasárnapján ugyanis, 14:00 órától a kisgéresi kultúrházba kifejezetten a felnőttek számára lesz megszervezve a 3in1 alkalom, vagyis ki lehet tenni akár a 18-as karikát is. Persze nem Luther és Kálvin hálószobájába kukkanthatnak majd be a jelenlévők, s nem is az olykor indulatoktól sem mentes hitviták szövegeinek felolvasásával akarják kínozni a jelenlévőket, hanem egyszerűen ez a 3in1 alkalom a felnőttek számára lesz elkészítve – a helyszínen is, meg felülről is, hiszen a szervezők már a plakáton is azt ígérik: egy áldott délután a reformáció jegyében. Aki szeretne egy áldott délutánt, annak ott a helye. S aki másnak is szeretne, az még másokat is elhív erre az alkalomra. 

Kávézási lehetőség Lutherrel és Kálvinnal

AddThis Social Bookmark Button

Visszamennél a történelembe, s közben még egy kávét is elfogyasztanál a reformáció nagyjaival? Esetleg beszélgetnél az élet nagy dolgairól, és az azon túli eléréséről? Lehet, hogy még egy kis hitvitába is belebonyolódnál? A lehetőség adott, hiszen a reformáció jubileumi éve kapcsán megvalósuló 3in1 ifjúsági alkalom a megszokott jó hangulat mellett sok meglepetést is ígér. Nincs más hátra, minthogy feljegyezd a mobilodba:
Esemény: 3in1 ifialkalom
Helyszín: Kisgéres, kultúrház
Időpont: 2017. február 25., 14:00

Ja, s talán még annyit, hogy állítsd be magadnak legalább egy nappal korábbra az emlékeztetőt, mert tuti sajnálnád, ha erről lemaradnál.

Emlékkiállítás bemutatójával vette kezdetét a reformáció emlékév a Zempléni Egyházmegyében

AddThis Social Bookmark Button

A reformáció emlékévben a Zempléni Egyházmegye is több alkalom megszervezését tervezi, amelyek középpontjába a reformáció értékeit, örök érvényű üzenetét szeretné helyezni, illetve a reformáció eseményére utalva ezen értékeket felmutatni. A programsorozat első állomására, és így a reformáció emlékévének egyházmegyén belüli megnyitójára 2017. január 8-án Királyhelmecen került sor. A Bodrogközi Magyar Közösség Házának konferenciatermébe szervezett alkalom apropóját annak az emlékkiállításnak a bemutatása adta, amelyet a Királyhelmeci Református Egyházközség a magyarországi Reformáció Emlékbizottság támogatásával készített el.

Az ünnepélyes alkalom kezdetén Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, s bevezető gondolataiban elmondta, hogy ma nem csak az emlékezésen, a múltba révedésen kell legyen a hangsúly, hanem előre is kell tekinteni. Mindkét irány, a múlt és a jövendő is fontos – hangsúlyozta –, hiszen a múltba nézve, hitvalló őseink tetteire, cselekedeteire tekintve annak az Istennek a nagyságos dolgait láthatjuk, aki a jelenben is meg tudja tartani egyházunkat, meg tudja őrizni életünket és vezetni tud a jövendőbe. Merthogy a Szentháromság Isten vezetését láthatjuk a reformáció történetében, a reformátorok életében, templomépítő elődeink cselekedeteiben, de erre a vezetésre van szükségünk nekünk is – zárta gondolatait a lelkipásztor.
Ezt követően Kendi Csaba, a Zempléni Egyházmegye esperese, Isten üzenetét a Zsid 2,1 alapján tolmácsolta, rámutatva a reformáció időszakának sodródásaira és korunk veszélyeire, amikben ugyancsak Istenre figyelve tudunk megállni, így tudunk vigyázni, hogy el ne sodortassunk.
A vándorkiállítás tényleges bemutatását megelőzően, Millisits Máté, művelődéstörténész, a kiállítás tartalmi részének egyik összeállítója előadásában a reformáció indulásáról, a kálvini tanok Európán belüli terjedéséről szólt, de megidézte a korábbi évszázadok jubileumi éveiben a reformációra való emlékezéseket, amelyekből szép számmal voltak a felvidéki protestáns egyházakon belül is.
Molnár István már a kiállításról szólt a szép számban összegyűlt jelenlévőkhöz, s röviden bemutatta a kiállítás törzsét képező tablókat, amelyek az előreformátoroktól, a nagy reformátorok életének, munkásságának bemutatásán át, eljut a Zempléni Egyházmegye reformációjához, és az utolsó tabló már a Királyhelmecen végbement reformációs eseményeket taglalja. A 11 darab tabló szöveg és képanyaga, a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően, egy kiadványban is megjelent, amit a jelenlévők szabadon elvihettek. A kiállításhoz múzeumpedagógiai eszközök is készültek, amiknek éppen az a célja, hogy a gyerekek, a fiatalok azokkal „játszva” tanuljanak, s megismerjék a reformáció személyiségeit, a Vizsolyi Biblia címoldalát, vagy az egyházmegye legősibb református templomait. De ilyen foglalkoztató eszköz által a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház címerével és annak szimbolikus jelentőségű elemeivel is megismerkedhetnek a gyülekezetek ifjai, vagy az oktatási intézmények diákjai, hiszen az a cél – fogalmazott a lelkipásztor –, hogy a kiállítás minél több helyre eljusson, az egyházmegye gyülekezeteiben a reformáció emlékéve során vándoroljon, s részét képezze a helyi megemlékezéseknek. Nyilván azt is érzékelni lehet, hogy a szövegrészeket sokan szívesen átugorják, ezért készült az a feladatlap, amelynek kérdései a kiállításhoz kapcsolódnak. A királyhelmeci alkalom szünetében is többen vállalkoztak a feladatlap kitöltésére, akiknek jutalma a Magyarországi Református Egyház Ifjúsági Irodája által felajánlott, a jubileumi évhez kapcsolódó ajándéktárgyak voltak.
Az alkalom további részében Dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára már arról szólt, hogy miként ment végbe a reformáció a szűkebb régión belül, vagyis Zemplén vármegye területén. Előadásában átfogó képet adott a korabeli helyzetről, a vármegye területén lévő állapotokról, a reformáció indulásának és terjedésének okairól, de korabeli iratokra hivatkozva, konkrét településeken belüli reformációs folyamatokról is beszámolt.
A reformáció emlékkiállítás bemutatásához kapcsolódó, az emlékév egyházmegyén belüli megnyitóján elhangzó előadások sorát Géresi Róbertnek, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettesének gondolatai zárták. Személyes hangvételű előadásában, bizonyságtételében már nem a történelmi múlt eseményeit taglalta, hanem a felvidéki reformátusság bánatairól és örömeiről is szólt, amelyek sorában ez utóbbit tette hangsúlyossá utalva arra, hogy az egyháznak élő Ura van, hiszen Krisztus feltámadt, Krisztus él. Beszédében hangsúlyozta, hogy nem szabad felhagyni az igeközpontúsággal és meg kell találni az utat az emberek felé, mert a Krisztusról szóló bizonyságtételt a lehető legtöbb emberhez el kell vinni.
Mindezeket követően a helyi lelkipásztor örömét fejezte ki az alkalom megvalósulása kapcsán, s a püspökhelyettes gondolataira kapcsolódva reményének is hangot adott, hogy a bemutatott reformációs emlékkiállítás soron következő helyszínein sokak felé hangozhat majd a bizonyságtétel, hogy az egyháznak, a reformátusságnak, de mindenkinek van oka örülni, hiszen élő Ura, feltámadott, élő Krisztusa van.

www.reformata.sk

  • A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a Zsinati Tanács döntése alapján csatlakozik a dél-koreai Világ Imaiskola üzenetéhez és felhívásához, melyben koreai testvéreink azzal fordulnak hozzánk, hogy a gyülekezeteinkben lehetőleg minél több helyen alakuljanak imacsoportok, vagy imakörök.

  • Az 1. forduló kérdéseire 36 helyes megfejtés érkezett. A sorsolásra 2017. február 17-én került sor.

  • Az Egyházzenei Osztály által a reformáció 500. évfordulójának évében rendezett egyházzenei kvízjáték 1. fordulójának nyerteseit Borsányi Márton Péter orgona- és csembalóművész sorsolta ki. Bodnár Noémi beszélgetett vele pályafutásáról és az egyházzenéről.

www.reformatus.hu

  • Benyújtotta perorvoslati kérelmét (fellebbezését) az Erdélyi Református Egyházkerület a Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatása ügyében a Brassói Ítélőtáblánál kimondott decemberi elutasító ítéletre.

  • A Dunamelléki Református Egyházkerületben megüresedett lelkészi főjegyzői tisztségre elkezdődtek a jelölések az egyházmegyékben.

  • Cseri Kálmány nyugalmazott református lelkész február 13-án, 77 éves korában – házasságának 49. évében – elhunyt. Temetése március 3-án, pénteken 14.30-kor lesz Budapesten a Farkasréti temetőben. Szolgatársa, Végh Tamás írásával búcsúzunk tőle.

www.parokia.hu

  • A Dunamelléki Református Egyházkerületben a megüresedett lelkészi főjegyzői tisztségre elkezdődtek a jelölések az egyházmegyékben.

  • Jókedvű szőlőből lehet jó bort készíteni – ez a titok, vallja Mészáros Pál borász. A szekszárdi szőlősgazda nyerte el az év borásza címet tavaly, és az ő gazdaságáé lett az év szőlőbirtoka elismerés is. A református presbiter Istennek ad hálát a jó termésért, de sok mással is megajándékozta még a Teremtő – minderről szekszárdi pincéjében mesélt nekünk.

  • 2017. február 17-én került megrendezésre a Jándi Tanoda EFOP-3.3.1-15-2015-00138 számot viselő programjának Nyitó rendezvénye.