Pünkösdi Evangelizáció Nagykövesden

AddThis Social Bookmark Button


2017. május 31. és június 1. (szerda és csütörtök) napokon pünkösdi Evangelizációra kerül sor a nagykövesdi  kultúrházban, mindkét este 18.00 órai kezdettel. Igét hirdet: Fejér Zoltán lelkipásztor, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának igazgatóhelyettese, vezető vallástanára.

A református egyház missziói ágaival is lesz mód megismerkedni Bodrogszentesen

AddThis Social Bookmark Button

A református egyház sokrétű szolgálatának több olyan területe van, amellyel nem minden gyülekezetben találkozunk. Ezért is hasznos, ha a különböző missziói területekkel időnként találkozunk, s a különböző híradásból vagy kiadványokból megismerjük a szolgálatukat. Még jobb, ha a speciális területen munkálkodókkal személyesen találkozunk, s első kézből hallhatjuk, hogy mik a nehézségek, vagy éppen az örömök, hogy a kevésbé ismert szolgálatuk mely részét tudjuk akár imádságainkkal is támogatni. A 2017. június 17-én Bodrogszentesen sorra kerülő Egyházmegyei Napon ilyen módon, a személyes találkozás által is lesz lehetőség megismerkedni a református cigánymisszióval, hiszen a vezetője, Tóth Zsuzsanna is részt vesz a rendezvényen és szolgálatukról 14:30 órai kezdettel beszámolót is tart. A felvidéki romák között szolgáló lévita a következőképpen vall látásáról, tapasztalatáról, illetve hogy mivel készül a zempléni reformátusok közös alkalmára:
„Egyházunk lényegét tekintve missziói. Az az egyház, amely nem folytat missziót, nem tekintheti magát Krisztus egyházának. A Lélek munkál. Az Isten missziójába való belépés csodás dolog, melyben csak át kell magát adni az embernek, hogy az Isten Szentlelke formálja, és munkáljon általa. Ez azonban nem könnyű, de csodás megtapasztalás, mert visszahat arra, aki viszi, adja. A cigánymissziós szolgálat egyházunk egyik missziós ága, melynek kérdéseit, érdekességeit szeretném a hallgatósággal megosztani. Mint pl. a cigányok népcsoportbeli sokszínűségét, a cigány vagy roma kifejezés használatának tisztázását, a cigány történelem rövid szeleteit a könnyebb elfogadás, megértés végett, a szegénység és cigányság párhuzamait a sztereotípiák tekintetében. Be szeretném mutatni a missziós csoportokat, hol-ki-mit csinál. A sikereket, kudarcokat, nehézségeket.”

Bodrogszentesen kerül sor a reformátusok nagytalálkozójára

AddThis Social Bookmark Button

A Zempléni Református Egyházmegye harmadik alkalommal rendezi meg június 17-én az Egyházmegyei Nap elnevezésű rendezvényét, ezúttal Bodrogszentesben. Az alkalom elsődleges célja az egyházmegye gyülekezeti tagjainak összehozása, a közös ünneplés, beszélgetés, az egység megnyilvánítása, az összetartozás kinyilvánítása. Fontos, hogy a különböző helyről érkezők érezzék, hogy vagyunk, „sokan” vagyunk, akik ugyan abban a hitben, ugyan abban az egyházban vallják uruknak Krisztust. A szervező egyházmegye nem titkolt célja az, hogy az evangéliumot az utcára kivigye, s hogy egyházként a templom falain kívül is megmutatkozzon. Az egyházmegyei napra a gyülekezetek minden korosztályát várják és ezért a programot is ennek megfelelően szervezik.

A programból:
Gyülekezetek megmérettetése bográcsétel készítésben
Reformáció vándorkiállítás
Egyházmegyei rajz- és fotópályázat kiértékelése
Egyházmegyei focikupa döntője
Emlékoszlop leleplezése
Mustármag bábcsoport előadása
Kisgéresi fiatalok előadása Kálvin és Luther életéről
Gyülekezeti kórusok bemutatkozó szolgálata
Egyházunk múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozó előadások
Komolyzenei koncerttel egybekötött zsoltáros dicsőítés
Kerekasztal beszélgetés
Evangelizáció
Dicsőítő zenekarok koncertje
Mészáros János Elek koncert

Mindezen programok mellett az Egyházmegyei Napon különböző sátrakban ismerkedhetnek meg a látogatók egyházunkban, egyházmegyénkben és gyülekezeteinkben folyó szolgálatokkal. Így lesz mód megismerkedni egyházmegyénk gyülekezeteivel, azok történelmével, különböző sajtókiadványokkal, a különböző missziói területek munkájával. Lesz lehetőség keresztyén, hitmélyítő könyvek vásárlására és egyháztáji termékek bemutatására is sor kerül. Üzemel majd a FIRESZ kávézó és nem csupán gyermekfelügyeletet, de a nap nagy részében gyermekfoglalkozásokat is biztosítanak a szervezők a legkisebbeknek. A Zempléni Református Egyházmegye kiemelt rendezvényére szeretettel várnak mindenkit.

Tiszacsernyőben volt az Egyházmegyei Közgyűlés

AddThis Social Bookmark Button

Április utolsó vasárnapjának délutánján a tiszacsernyői ökumenikus templomban tartotta rendes évi egyházmegyei közgyűlését a Zempléni Egyházmegye. Tarr Ferdinánd helyi lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, s Tiszacsernyő történelméről, várossá alakulásáról, valamint az ökumenikus templom kialakításának történetéről is beszámolt. Ezt követően ifj. Demes Tibor, hardicsai lelkipásztor hirdette az igét a gyűlés alkotó tagjai, a vendégek, valamint az istentiszteleten résztvevő tiszacsernyői reformátusok előtt. Az istentiszteletet követően Asszonyi Árpád, egyházmegyei gondnok köszöntötte a jelenlévőket, megköszönte az igehirdetés szolgálatát, valamint a tiszacsernyői gyülekezetnek a helyszín biztosítását és a vendégfogadást. A gyűlésen jelenlévők számbavétele és az Egyházmegyei Közgyűlés megalakulását követően az őszi közgyűlés jegyzőkönyve hangzott el, majd az Egyházmegyei Tanács legutóbbi üléseinek jegyzőkönyveit olvasta fel az egyházmegye főjegyzője, illetve jegyzője. Ezután következett Kendi Csaba esperes évi jelentésének felolvasása és elfogadása, valamint az egyházmegye misszió-diakóniai, sajtó-, hitoktatói- és építkezési- előadójának az éves jelentése. 

A közgyűlésen került sor az egyházmegyei ügyész megválasztására Tarr Ferdinánd, kistárkányi lelkipásztor személyében, s e szolgálatára vonatkozólag az eskütétel is megtörtént. A közgyűlést követően a helyi gyülekezet lelkipásztora a gyülekezeti terembe invitálta a jelenlévőket, ahol a gyülekezet frissítővel, szeretetvendégséggel várta a Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiből érkezett lelkipásztorokat, gondnokokat, vendégeket.

Ifj. Demes Tibor igehirdetési szolgálata a közgyűlésen:

Erőm és énekem az Úr

AddThis Social Bookmark Button

A Zempléni Református Egyházmegye VI. kórustalálkozójára a hagyományokhoz híven virágvasárnap került sor a kistárkányi református templomban hét kórus részvételével.

Tarr Ferdinánd kistárkányi lelkipásztor a 118. zsoltár igéivel köszöntötte az egyházmegye kórusait, a vendégeket és az ünneplő gyülekezetet. Az igehirdetés szolgálatát az egyházmegye esperese, Kendi Csaba végezte a Mk 11,15-19 alapján. Mondanivalóját két kérdés köré csoportosította: Miért kellett megtisztítania Jézusnak a templomot? és Mit jelent ez ma a számunkra? Az Ige után a kistárkányi gyülekezet tehetséges fiatalja, Ferencz Flóra örvendeztetett meg bennünket Somogyi János: Hozsánna!... Halál!... Diadal!... című versével. A kórusokat Pollákné Nagy Éva mutatta be és hívta ki az úrasztalához.
Elsőként a szeptemberben a kisgéresi református alapiskola mellett alakult Dávid lantja gyermek énekcsoport mutatkozott be ifjúsági énekekkel és népdalzsoltárral. Az első négy évfolyam diákjaiból álló, mintegy 20 fős énekkart Blanárné Pituk Gabriella lelkipásztor és Furik Mária kántor vezeti a gyerekeknek nemcsak a dallamot megtanítva, hanem a ritmusérzéküket is fejlesztve.
A tiszacsernyői énekkart Tarrné Bial Ivett lelkipásztor vezeti. Öt éve alakultak bibliaórás, énekelni szerető közösségből énekkarrá. Genfi zsoltárral, ifjúsági énekkel és hitvalló énekkel tettek bizonyságot. Éneküket Tarr Hanna kísérte zongorán. A szóló részt a gyülekezet kántora, a csodás hangszínű Drahomerecky Zsuzsanna énekelte.
A ladmóci gyülekezet énekkara az utóbbi időben megfiatalodott. Spisák Mária keze alatt a kórus úgy szólt, hogy énekük imádsággá vált. Különleges pillanat volt, amikor az énekükbe az egész gyülekezetet bevonták.
A Furik Mária által vezetett kisgéresi énekkar ősszel lesz 10 éves, egy éve működnek vegyes kórusként. Énekük sokszínű volt. Az általuk erre az alkalomra választott Gryllus-zsoltárokat és énekeskönyvi énekeket maguk dolgozták fel nagyon kreatív módon.
Az Illés Angelika által vezetett ágcsernyői énekkar híven példázza, hogy egy közösség megújulásához nem feltétlenül pénz kell, hanem elhivatott emberek, de mindenképpen egy elhivatott kántor, aki nemcsak szakmailag vezeti a kórust, hanem lelkesítése által szárnyat kapnak a kórustagok. Ezt lehetett érezni az énekkar énekében.
Különleges színfoltja volt a kórustalálkozónak, amikor Ferencz Flóra tehetségének egy másik oldalát mutatta meg. A kassai konzervatórium másodikos diákja Chopin Nocturne-jét játszotta nagyon magával ragadóan.
A kiskövesdi énekkar 2007-ben alakult először még női kórusként, majd az első egyházmegyei kórustalálkozóra vegyes karrá bővültek. Igényes, a klasszikus kórusirodalomból válogató virágvasárnapi énekekkel és énekeskönyvünk énekének feldolgozásával dicsérték az Urat Balla Sarolta vezetésével, hitvalló erővel.
A kistárkányi Calix kórus mellett működő gyermekkórust Nagy Katalin vezeti. A négy gyermek puhán, egyöntetűen énekelt népdalzsoltárt és ifjúsági éneket. Különösen a Kormorán együttes dalával rajzoltak örömöt sokunk szívébe. Éneküket Nagy Gusztáv kísérte zongorán.
A Calix női kórus 14 éve működik. Ez alatt az idő alatt több, mint 100 éneket tanultak meg. A Kodály emlékév kapcsán Kodály-művel és lelki énekkel tettek bizonyságot. A kórus különlegessége, hogy énekükkel nagyon tudnak üzenetet átadni.
A kórusok éneke után Bodnár Noémi lelkipásztor értékelte a kórusok szolgálatát, Balla Sarolta egyházzenei tanácstaggal átadták az Egyházzenei Osztály ajándékát. A kórusok vezetőit a helyi gyülekezet is szép ajándékkal ajándékozta meg. A kórustalálkozó a kultúrházban folytatódott a bőségesen terített asztalok mellett beszélgetéssel.
Reformata, BN

Egyházmegyei rajzpályázat

AddThis Social Bookmark Button

A Zempléni Református Egyházmegye a reformáció 500. jubileumi évében rajzpályázatot hirdet az egyházmegye területén lévő gyülekezetek tagjai számára a következő témákban:
A. Legkedvesebb bibliai történetem
B. Zempléni Református Egyházmegye címere
C. Szülőföldem

A rajzokat három korosztályban értékeli majd a szakmai zsűri:
1. 5-7 éves korú gyerekek
2. 8-10 éves korú ifjak
3. 11-15 éves korú ifjak
4. 16 év feletti fiatalok és felnőttek

• A pályamunkák készítésénél nincs rajztechnikai megkötöttség.
• A képeket A3 méretű rajzlapon kell elkészíteni.
• A rajzok hátoldalára kérjük feltüntetni a készítő nevét, életkorát, valamint lakhelyét, ill. gyülekezetét.
• Az elkészült rajzokat a Lelkészi Hivatalokban kell leadni 2017. június 10-ig (meghosszabbított határidő), amit az Esperesi Hivatal felé továbbítanak. A pályázatra érkező képek a 2017. június 17-én Bodrogszentesen sorra kerülő Egyházmegyei Napon lesznek kiállítva és értékelve.

www.reformata.sk

  • Több ezer fiatal, 800 gyülekezet, 600 önkéntes, 180 program: a legnagyobb református ifjúsági rendezvényt idén július 25. és 29. között Debrecenben rendezik meg.

  • A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája Jézus főpapi imája. Szó lesz a Füleki István gályarab prédikátorról elnevezett emléknapról, valamint a Pozsonyi Egyházmegye Egyházmegye reformációs emlékjeléről.

  • A Szap-Nyáradi Református Egyházközség április első hétvégéjén kétnapos gyülekezeti kiránduláson vett részt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kirándulást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt nyertes pályázat útján valósította meg. A projekt célja a térség reformáció korabeli templomainak megtekintése a Reformáció 500. évfordulójának emlékére.

www.reformatus.hu

  • Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Református Zenei Fesztivált Budapesten. A háromnapos rendezvényre több ezer diák, gyülekezeti csoport és énekkar érkezett a Kárpát-medence minden részéről.

  • Kimondott kimondatlan kérdéseink – Siba-Rohn Hilda, a Budai Református Egyházközség lelkésze gyereknevelésről szóló sorozatának hatodik része.

  • Az Egyházak Világtanácsa (EVT) közleményében felszólította az egyiptomi elnököt, hogy haladéktalan tegyen intézkedéseket a vallási közösségek védelmében.

www.parokia.hu

  • Közösen tettek bizonyságot áldozócsütörtökön este a kunszentmiklósi keresztyén közösségek a település főterén, egy közös istentiszteleten.

  • Kijöttünk Isten szabad ege alá, tudunk az Úrnak és egymásnak örülni – mondta a vértesaljai egyházmegyei családi napon Szabó Ferenc esperes.

  • Ajánló. Petrőczi Éva költészetét, így most legújabb könyvét is négy szóval jellemezhetjük: játékosság, személyesség, műveltség, üzenet.