A család lesz a középpontban a Zempléni Egyházmegye közelgő rendezvényein

AddThis Social Bookmark Button


A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház mindenkor fontosnak tartotta a gyülekezetek nagy családját alapsejtekként építő családokat, de a 2018-as esztendőt a családok évének nyilvánítva ezt még hangsúlyosabbá akarja tenni. Ezért is van idén több egyházmegyei és gyülekezeti alkalom középpontjába a család helyezve. Az ilyen jellegű egyházi rendezvényeken a családi kapcsolatokat kívánják erősíteni az értéket közvetítő programok által, de vannak alkalmak, amelyek specifikusan a családi élet egy-egy helyzetéről, a különböző életszakaszokban előforduló nehézségekről, vagy éppen örömökről és áldásokról szólnak. Így a Zempléni Egyházmegye területén is több családi napot szerveznek, ahol a gyerekek és felnőttek közösen lehetnek együtt, de az ilyen jellegű gyülekezeti alkalmak mellett több előadás is megvalósul, amelyeken neves szakemberek kívánják segíteni és erősíteni gondolataik megosztásával a családokat.

  • A kistárkányi gyülekezet augusztus 26-án, 14 órai kezdettel családi délutánt szervez, amely a református templomban és annak udvarán valósul meg. A Karcsaparti Dicsőítők szolgálatát és Kendi Csaba esperes igei bevezetését követően Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató előadása következik „Egymást szeretni születtünk címmel”. A felnőttek mellett a gyerekeket is érdekes és értékes programokkal várják.
  • A tervezett előadások sorában szeptember 21-én 17:00 órai kezdettel Prof. Dr. Bagdy Emőke előadására kerül sor a királyhelmeci gimnázium aulájában. A neves pszichológus, író, egyetemi tanár „A család jövője, a jövő családja” címmel osztja meg gondolatait. 
  • A családok éve kapcsán rendezett egyházmegyei alkalmak központi rendezvénye szeptember 23-án lesz Nagykövesden. A családi délutánra ugyancsak várják a gyerekeket és a felnőtteket, hiszen a 13:00 órakor kezdődő rendezvény programelemeit úgy állították össze, hogy mind a gyerekek, mind a szüleik megtalálják a hozzájuk szóló, őket építő programokat, amelyek nem csak szórakoztatnak, hanem helyesebb, keresztyénibb családi életre, kapcsolatokra vezetnek. 

Az ősz folyamán még több rendezvényre, előadásra sor kerül, amelyek ugyancsak a család fontosságára, Istentől való rendjére irányítják majd a figyelmet, helyes irányt mutatva az egyre inkább összekuszálódó világunkban.

Családi nap Kistárkányban

AddThis Social Bookmark Button


 A kistárkányi református gyülekezet 2018. augusztus 26-án családi napot szervez, amelyre szeretettel várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A minden bizonnyal családias hangulatú alkalom a Karcsaparti Dicsőítők szolgálatával és Kendi Csaba esperes igehirdetésével veszi kezdetét 14:00 órakor a kistárkányi református templomban. Ezt követően Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató elődását hallgathatják meg a jelenlévők „Egymást szeretni születtünk” címmel. Az előadás közben és azt követően is külön gyerekfoglalkozások lesznek, amelyek között a csicseri Százszorszép Óvoda játékszigete és az íjászat is megtalálható. A családi nap a beszélgetésekre, találkozásokra, illetve ismerkedésre is lehetőséget nyújt, amelyhez a palacsintás kávézó is teret biztosít. 

Református táborozási lehetőségek gyerekeknek

AddThis Social Bookmark Button

A nyári szünidő kezdetével a gyermekek és fiatalok számára a pihenés mellett a szórakozás és a táborozás időszaka is elkezdődik. A szülők, nagyszülők már a szünidő előtt gondolkodni kezdenek azon, hogy csemetéiket a két hónapos időszak alatt hová vigyék, ill. küldjék, milyen program lenne a számukra a legmegfelelőbb, hol tudnák úgy „elhelyezni” a gyermekeket, unokákat, hogy még tanuljanak is valamit. Nincs könnyű helyzetben az, aki táboroztatni akarja gyermekét, hiszen a sokféle tábori kínálat közül nagyon nehéz választani, kiválasztani azt az egyet, ahová beírathatják, ahová küldhetik a gyerkőcöket. Van angoltábor, lovas tábor, kézműves tábor, sport tábor, és még hosszan lehetne sorolni a különböző témájú táborokat. A sok-sok tábori lehetőség között, vagy éppen azok előtt a református gyülekezeti táborokra hívnánk fel a figyelmet. Egyházmegyénk tíz gyülekezetében lesz napközi tábor, ahová bátran vihetik a gyerekeket. A táborok általában reggeltől délutánig tartanak, s a hangsúlyos bibliai tanításokon és éneklésen túl komoly szerep jut a játéknak, szórakozásnak, sportnak, több helyen a kézműves foglalkozásoknak is.

A döntés megkönnyítése érdekében hírt adunk a készülő táborok helyéről, időpontjáról, melyekkel kapcsolatban bővebb információ a tábort szervező helyi gyülekezet lelkészétől kérhető.
Az idei református napközi táborokban olyan bibliai történetekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek, amelyben állatok is szerepelnek, és mindemellett a kis Gugu majmocskával és gondozójával is találkozhatnak. A következő helyszíneken és időpontokban valósulnak meg a gyülekezeti napközi gyerektáborok:
Alsómihályi: július 23-27.
Bacska: július 16-20.
Bodrogszentes: augusztus 13-17.
Királyhelmec: július 2-6.
Kisgéres: július 9-13 (ovistól 4. osztályos tanulókig)
Kisgéres: július 16-20. (5. osztályos korosztálytól)
Kiskövesd: július 30. - augusztus 3.
Kistárkány: augusztus 6-10.
Nagygéres: július 9-14.
Nagykövesd: július 31. - augusztus 4.
Örös: július 26-29. (Pácin)

"Ottalvós" táborok:
ÜdítŐ gyerektábor 6-12 éves gyerekeknek Pácinban (Tóparti Nyaraló) a Fiatal Reformátusok Szövetsége szervezésében július 16-20. A téma: A legjobb barátom. Jelentkezni, bővebb információt kérni Hires Katicánál (0918 727 875), illetve Tárczy Erikánál (0911 635 928), esetleg a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet.

Emmaus nyári tábor 8-18 éves gyerekeknek, fiataloknak Hatfán július 30.-augusztus 3. napokon. A tábordíj 50,- €/fő, de testvéreknek kedvezményt biztosítanak. Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: 0910 575 027, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

Egyházmegyei Közgyűlés volt Ladmócon

AddThis Social Bookmark Button


A lamdóci református templomban gyülekeztek össze 2018. április 15-én a Zempléni Református Egyházmegye lelkipásztorai és a gyülekezetek hivatalos küldöttei, hogy megtartsák az egyházmegye rendes évi közgyűlését.

A közös együttlét kezdetén Spisák István helyi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, köztük Fazekas Lászlót, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét és Fekete Vince főgondnokot, akik jelenlétükkel megtisztelték az egyházmegye ülését. A közös együttlét istentisztelettel kezdődött, amelyen Kiss Miklós, örösi lelkipásztor a Mt 21,28-31 hirdette az igét a gyűlés alkotó tagjai, a vendégek, valamint az istentiszteleten résztvevő ladmóci reformátusok előtt. Az igehirdető rámutatott arra, hogy milyen igenjei és milyen válaszai vannak is a keresztyéneknek Isten megszólítására, felszólítására, „a szőlőbe”, mint egyházi szolgálatba való küldésre.
Az istentiszteletet követően két nyugállományba vonult lelkipásztor köszöntésére került sor. Kendi Csaba esperes és Asszonyi Árpád főgondnok az egyházmegye nevében mondott köszönetet a két lelkipásztornak sok évtizedes szolgálatukért az egyházmegye területén. Sallai Tibor a szőlőskei és a hozzá tartozó bodrogszerdahelyi, újhelyi és borsi gyülekezetekből ment nyugdíjba. Szaszák József a zempléni gyülekezet és a hozzá tartozó Szentmária lelkészeként fejezte be hivatalos szolgálatát. Az esperes utalt a lelkészek szolgálatára, ami mindkét esetben négy évtizednél is több időt jelent az egyházmegye területén, és Ezékiel próféta 34. részének a 16. versével köszöntötte az ünnepelteket és köszönte meg a gyülekezetekben végzett munkájukat és egyházmegyei tisztségviselőként végzett szolgálatukat. Az egyházmegye főgondnoka a Préd 3,1 alapján utalt arra, hogy bár megvan az ideje a hivatalból való visszalépésnek, amit nyugdíjazásnak neveznek, ám az Istennek való szolgálatban nincs nyugdíjazás, s ilyen módon továbbra is erőt kíván a nyugdíjas években való szolgálathoz.
A gyülekezet által énekszóban mondott áldáskívánás után az egyházmegye vezetői a lelkészek hitvesét is köszöntötték, akik mindvégig hűséggel álltak lelkipásztor férjük mellett mindenkor segítve az ő szolgálatukat.
A megható perceket követően az Egyházmegyei Közgyűlés hivatalos megalakulására került sor. A számbevétel után Blanár Erik egyházmegyei főjegyző az őszi közgyűlés jegyzőkönyvét, majd az utóbbi időszak Egyházmegyei Tanácsüléseinek határozatait olvasta fel. Ezt követte az esperes beszámolója, amelyben a 2017-es esztendőnek, mint a reformáció emlékévének örömeiről, áldásairól, de nehézségeiről is számot adott. Dócs Szilvia pénztárnok az egyházmegye anyagi természetű dolgairól számolt be. Blanár Gabriella az egyházmegye missziói és diakóniai szolgálatáról, Molnár Éva a hitoktatásról és vallásos nevelésről, Molnár István a 2017-es esztendő építéseiről, felújításairól számolt be a közgyűlés alkotó tagjai előtt.
A beszámolókat követően Fazekas László püspök köszöntötte a jelenlévőket és különböző témákat érintve számolt be az egyetemes egyházban folyó szolgálatról, valamint a gyülekezeteket is érintő feladatokról, várható kihívásokról.
A püspöki köszöntőt és beszámolót követően Sallai Tibor szót kérve mondott köszönetet és adott hálát, hogy 43 éven keresztül szolgálhatott az egyházmegye területén, hogy a rá bízott feladatokat el tudta látni, s mindehhez az Úr erőt adott a számára. A felszólaló elköszönt a lelkészi kartól és az egyházmegye küldötteitől és meghagyásként a 2Pt 1,5-8 igeverseket olvasta.
Szaszák József is hálát adott az Úrnak, hogy megsegítette törekvéseiben, szolgálatában, mind azokban a feladatokban, amit élete folyamán végezhetett. A lelkipásztor 42 évnyi szolgálat után a Róm 8,28 igeverssel, mint személyes hitvallással köszönt el: Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. „Szeressétek továbbra is az Urat és adja, hogy minden legyen javatokra” – zárta gondolatait és ilyen módon a hozzászólások sorát a lelkipásztor, amit a gyűlés hivatalos részének a lezárása követett.
A közgyűlést követően a helyi lelkipásztor a kultúrházba invitálta a jelenlévőket, ahol a gyülekezet frissítővel, szeretetvendégséggel várta a Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiből érkezett lelkipásztorokat, gondnokokat, vendégeket.

Örvendezve, fennhangon dicsérni az Urat - Beszámoló a Zempléni Egyházmegye kórustalálkozójáról

AddThis Social Bookmark Button


A kórustalálkozóra 2018. március 25-én, hagyományosan virágvasárnap került sor hét kórus és egy dicsőítő csoport részvételével a nagykövesdi református templomban.

A kórusokat a helyi lelkész, Böszörményi Tamás köszöntötte a kóruséneklésről tartott rövid elmélkedéssel. A virágvasárnapi evangéliumot Kendi Csaba, az egyházmegye esperese tolmácsolta a Mt 21,12-17 alapján. Igehirdetésében az igében világosan elkülönülő két hangra irányította figyelmünket, az adás-vétel, pénzváltás hangjára és a gyermekek hangjára, a dicséret és imádat hangjára. Majd feltette a döntő kérdést, hogy a személyes életünket a két hang közül melyik jellemzi inkább? Az Istentől adott legnagyobb jó is el tud torzulni az ember kezén, de engedhetünk Jézusnak, aki felforgat mindent, ami nem áll meg szentsége előtt.
A kórusok szolgálatához Balogh István zenetanár és leánya ihletett éneke vezetett át minket.
A kiskövesdi kórus egyik fontos jellemzője, hogy mindig olyan műveket énekelnek, amelyek zeneileg nagyon igényesek. Az új tagokkal is bővült énekkar Balla Sarolta és Gabriella vezényletével kortárs darabokat választott a kórustalálkozóra.
A kisgéresi Dávid lantja gyerek éneklőcsoport Furik Mária vezetésével és citerakíséretével nagyon jó zenei ízléssel összeválogatott énekcsokorral tett bizonyságot.
A kisgéresi énekkar kevéssé ismert énekeskönyvi énekekkel, hitvalló énekkel és népdalzsoltárral igazi kincset adott át a hallgatóknak. A kórus énekét Kovács Gáborné kísérte zongorán, Blanár Panna fuvolán, Blanár Erik pedig dobbal erősítette a ritmust.
A tiszacsernyői énekkar bár még kezdő kórusnak számít, Tarrné Bial Ivett vezetésével nagyon gyorsan fejlődik. Drahomereczky Zsuzsanna szép hangja a szóló részeknél betöltve a templomot szívtől szívig jutott.
Az ágcsernyői énekkar saját és virágvasárnapi verssel is köszöntötte a kórustalálkozó résztvevőit. Az énekkar és a kórusvezető, Illés Angelika közti szeretetteljes kapcsolat érezhető volt a kórus megszólalásában.
Az örösi gyülekezet énekkara idén már 23 éve végzi szolgálatát, ifj. Hornyák István vezetésével dicséri az Urat. A kórus csodás tulajdonsága, hogy mindig meg tudnak újulni. Az új tagokkal kibővült énekkar sokszínű csokrot adott át a hallgatóknak.
A Karcsa-parti dicsőítő csoport az általuk énekelt 4 énekkel a szívükben élő Krisztusról adott bizonyságot és képet festettek a bennük élő reménységről.
A nagykövesdi énekkar Gulyás Hajnalka vezetésével méltó befejezése volt az alkalomnak. Mozgalmas énekeikkel örömet énekeltek a hallgatók szívébe. Éneküket Balogh István kísérte zongorán, szólót énekelt Pálóczi Anita, Tóth Eszter és Balogh Nóra.
A kórusokat az Egyházzenei osztály képviseletében Bodnár Noémi értékelte és bíztatta, majd Balla Sarolta egyházzenei tanácstaggal átadták a kottaajándékokat, a gyülekezet pedig az erre az alkalomra készített dísztányérokat. Az alkalom a gyülekezeti teremben folytatódott a roskadásig megrakott asztaloknál jókedvű beszélgetéssel, tapasztalatcserével. -bn.-

Az Egyházmegyei Kórustalálkozón Nagy Sándor által készített fotók a Képtárban megtekinthetőek. 

Jézus példázataiban mélyültek el a bibliaismereti vetélkedőre készülők

AddThis Social Bookmark Button

Isten igéjével élők egyetértenek abban, hogy a Szentírás nem versenyhelyzet generálására, vagy személyek, esetleg gyülekezetek közötti versengés munkálására adatott, de megoszlanak a vélemények arra vonatkozólag, hogy egyáltalán lehet-e, szabad-e a Bibliát, pontosabban a bibliaismeretet vetélkedő tárgyává tenni. A Zempléni Református Egyházmegyében 2018. március 10-11. napokon sorra került egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőn résztvevő gyerekek és felnőttek felkészültségét és a vetélkedőre való készülődését látva, bátran kijelenthető, hogy kellenek az ilyen alkalmak, mert hasznosak Isten üzenetének megismerése és a bibliaismeret elmélyítése tekintetében. 

Az egyházmegyében idén is a királyhelmeci gyülekezet vállalta a szervezés feladatát, de a feladat nagy része a vetélkedőt megelőző hetekben a bekapcsolódó gyülekezetekre, illetve a vetélkedőn résztvevő gyerekekre és felnőttekre hárult, akik a rendszeres találkozásaik során Jézus Krisztus példázataival ismerkedhettek meg. Március 10-én gyerekek töltötték meg a királyhelmeci gyülekezeti otthont. Molnár Éva helyi lelkésznő köszöntése, valamint Böszörményi Tamás nagykövesdi lelkipásztor énekvezetését követően, Langschadl István kiskövesdi lelkipásztor igei üzenetet adott át a gyerekeknek, akik nyilvánvalóan „vették az üzenetet” és a 2Tim 3,16 alapján értették meg, hogy a teljes írás Istentől ihletett, s hogy az hasznos már az ő korukban is. A 17 csoport három kategóriában versenyzett, de az eredmények ezúttal is az alapos felkészültségről tanúskodtak. A papír alapú tudásfelmérést követően – a különböző helyről érkező csapatokat megkeverve –, ügyességi feladatokkal megtűzdelt, játékos vetélkedő vette kezdetét, ahol már kicsit felszabadultabban, a saját csapattársnak olykor egészen hangosan is szurkolva adtak számot a gyerekek a megtanultakról. Valószínűleg az eredményhirdetés sem szegte senkinek a kedvét, hanem inkább meghozta a kedvet adott a folytatáshoz, ahogyan azt egy, a dobogó legfelső fokáról most lecsúszó csapat meg is fogalmazta: „jövőre is jövünk”.

A felnőttek számára másodszor lett megszervezve a bibliaismereti vetélkedő, amelyre március 11-én került sor. A gyülekezeti otthont megtöltő felnőttek számából is nyilvánvaló volt, hogy az idén a tavalyinál is többen jöttek, s örvendetes, hogy több gyülekezet érkezett két csoporttal. A felnőttek is Jézus példázataival foglalkoztak, s a felkészülési időszakban több bibliaórás közösségben is ezek a témák jöttek elő, ami nyilvánvalóan segítséget jelentett a példázatok megismerésében és elmélyítésében. A résztvevőket Molnár István helyi lelkipásztor köszöntötte. Böszörményi Tamás nagykövesdi és Kiss Miklós örösi lelkipásztorok vezették gitárkísérettel az éneklést, ami nagyban segítette az igére figyelést, az arra való elcsendesedést. Kendi Csaba bacskai lelkipásztor, az egyházmegye esperese a 62. zsoltár írójának szavait idézve mutatott rá az Istennél való elcsendesedés fontosságára, az elcsendesedés egyetlen lehetséges módjára. A kilenc gyülekezetből érkező tizennégy csoport tagjai a gyerekekhez hasonló ügyességgel oldották meg a feladatokat és adtak számot a tudásukról. A feladatlapok javítása alatt volt lehetőség a beszélgetésre, ismerkedésre, a helyiek által készített frissítő fogyasztására, de voltak, akik a vetélkedő feladatait beszélték át csoporttársaikkal, vagy éppen az adott válaszok helyességéről akartak meggyőződni felkészítő lelkészeiket kérdezve. Az eredményhirdetésre természetesen a felnőttek is vártak, de szégyenkezni ezúttal sem kellett senkinek, hiszen elmondható, hogy a közös együttlétek és a megtanult példázatok által mindenki nyert, amit a bibliaismereti vetélkedő csupán megerősített.