Ismert televíziós személyiség Királyhelmecen tart előadást

AddThis Social Bookmark Button

A három történelmi egyház – Zempléni Református Egyházmegye, Bodrogszerdahelyi Görögkatolikus Esperesi Kerület, Nagykaposi Rómaikatolikus Esperesi Kerület – szervezésében 2016. október 8-án 9:00 órai kezdéssel, a királyhelmeci Gimnázium épületében kerül megrendezésre a Keresztény Ifjúsági Találkozó. A találkozó meghívott előadója Süveges Gergő, a magyar közmédia ismert személyisége, s nem mellesleg négygyermekes családapa, újságíró, tréner, az Apa-kép-írás és az Apaszem könyvek szerzője.

A harmadik éve megvalósuló ökumenikus alkalom programja a következő:
9:00 – Regisztráció
9:30 – A kisgéresi Mustármag Bábcsoport aranysávos minősítésű bábszínháza: József, az álomlátó
10:00 - Süveges Gergő I. előadása
11:30 - Süveges Gergő II. előadása
Ebéd
14:00 - Süveges Gergő III. előadása

A szervezők szeretettel várják a fiatalokat, fiatal családokat a rendezvényre. A belépés ingyenes, de szívesen veszik a támogatói hozzájárulást.

Presbiteri találkozó Kisövesden

AddThis Social Bookmark Button

"Erősödjetek meg minden erővel az Úr dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre." (Kol 1,11)

A Kiskövesdi Református Egyházközség a fenti igeverssel hívja Presbiteri találkozóra a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek presbitereit, lelkipásztorait és minden kedves érdeklődőt. Az alkalomra 2016. október 1-jén, szombaton kerül sor 15:00 órától a kiskövesdi kultúrházban. A meghívott vendégek, Kiss Miklós örösi, Sohajda Levente göncruszkai és Szarvas László alsókálosai lelkipásztorok egyházközségük életét és szolgálatát mutatják be. 

Rajzpályázat

AddThis Social Bookmark Button

Egy hónapig Királyhelmecen a Teleki Alapítvány kiállítása

AddThis Social Bookmark Button

A Teleki László Alapítvány munkája sokak előtt ismert, hiszen ez a magyarországi alapítvány közel két évtizede azon munkálkodik, hogy határon túli műemlék épületek, elsősorban templomok, szakrális terek megújuljanak. Az alapítvány munkájának, támogatásainak köszönhetően csaknem négyszáz épület újulhatott meg ez idáig Kárpát-medence területén. A megújult értékes épületek, vagy berendezési tárgyak egy része talán már teljesen az enyészeté lett volna, ha az alapítvány nem ismeri fel – a helyiek által talán nem is ismert – épület értékét, szépségét, és nem siet a megmentésére. Fontos azonban, hogy ez értékeket ne csak a helyiek, a templommal, megújult épülettel rendelkező közösségek ismerjék meg, hanem mind többen fedezzék fel, hogy milyen gazdag épületkincse van a magyarságnak a határon túli területeken is. E célt szem előtt tartva, s a Teleki László Alapítvány munkájának a bemutatását is célul tűzve született meg az a kiállítás, amelyet az alapítvány a budapesti Magyarság Házával közösen hozott létre három évvel ezelőtt, s amely kiállítás bemutatására huszadik alkalommal Királyhelmecen került sor 2016. szeptember 16-án. 

A királyhelmeci megnyitón Molnár István helyi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, s méltatta azt az odafigyelést, szakmai hátteret, amellyel egy-egy épület felújítását végzi az alapítvány, hiszen nem csupán az anyagi forrásokat biztosítják, hanem a legtöbb esetben a műemlékvédelmi, vagy a helyreállítási munkálatokat végző szakembereket is felkeresik, s nagy körültekintéssel járnak el a műemlékek megújításánál. A kiállításmegnyitón köszöntőt mondó Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese a köszönetét is kifejezte a Teleki László Alapítvány jelenlévő képviselőinek értékmentő tevékenységükért, hiszen a református egyház több templomának megújítását is támogatta az alapítvány. A köszönetnyilvánítás mellett az első találkozásra és az abaújszinai református templom felújításával kapcsolatos közös munkájukra is kitért a püspökhelyettes, valamint hangsúlyozta, hogy egy-egy templomfelújítás, nem csak az épület kinézetében, esetleg formájában hoz változást, de változtatja, formálja az épülettel rendelkező közösséget is. Az egyházvezető kiemelte még beszédében, hogy milyen hatalmas kincse van a magyarságnak, amely kincs az ősök hagyatékaként nem csupán egy gyülekezeté, vagy egy szűken vett közösségé, hanem az egész nemzeté.
Az alapítvány templomfelújító tevékenységébe Szopó Ferenc bodrogszentesi lelkipásztor vezette be a kiállítás megnyitójára ellátogatókat, hiszen ő képes beszámolóval kalauzolta végig a látogatókat gyülekezete Árpád-kori templomának felújításán. A 2005-ben kezdődő munkálatok során a teljes tetőzet ki lett cserélve, a torony zsindelyfedést kapott, a templomkülső újra lett vakolva. Ezen munkálatok mellett a templom belső tere is megújult, mivel nem csak a belső festés lett teljesen elvégezve, hanem a díszes kazettamennyezet és a karzat festett borítása is restaurálva lett. Ezt követték az épület kőelemeinek, ablakainak és ajtókereteinek a szakszerű restaurálása, s utoljára az ablakok újraüvegezése és a bejárati ajtó cseréje is megtörtént. A Teleki László Alapítvány a munkálatok egy részét finanszírozta és végezte, de nagy érdemük abban van, hogy a felújítás folyamatát ők kezdték el, s a figyelmet sikerült ráirányítaniuk Bodrogköz egyik legértékesebb templomára úgy a helyi közösség, mint a szlovák műemlékesek vonatkozásában.
Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója már a tárlatot, a kiállítás elemeit mutatta be. A huszonhárom tabló mellett a kiállítás tárgyi eszközeiről részletesebben beszélt, így a huszti templom fiatornyának kiállított másáról, a gyulafehérvári római-katolikus székesegyház XIII. és XIV. századi kő domborműveinek másolatairól, kárpátaljai Visk református templomának barokk eredeti padvégeiről.
A kiállítás hangulatát nem csupán Varga Szabolcs zongorajátéka tette oldottabbá, hanem az a bemutató is, amely során Kárpátaljáról érkezett mesterember mutatta be a hagyományos zsindelykészítés módját, hiszen a Teleki László Alapítvány által felújított templomok tetejére, vagy tornyára hagyományos fazsindely kerül, amivel az eredeti formában való visszaállításra törekszenek.
A Megújuló épített örökség – értékmentés a Kárpát-medencében címet viselő kiállítás egy hónapon keresztül tekinthető meg Királyhelmecen a református gyülekezet Fő utca 47. szám alatt található épületében.

A Teleki László Alapítvány igazgatójával, Diószegi Lászlóval készült beszélgetés meghallgatható:

Vasárnapról vasárnapra - 39. hét

AddThis Social Bookmark Button

Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehet ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épített város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5,13–16)
 
A mi Urunk Jézus Krisztus a Hegyi beszéd e néhány versében megrajzolja keresztyén szolgálatunk igazi lényegét. Ugyanakkor, mintegy tükröt tartva elénk, önvizsgálatra is indít, hogy vajon ilyen-e az életünk. Három irányban jelöli utunkat. A só szolgálata – ízesítés, mely átjárja az egész ételt. A fény szolgálata – világítás, mely utat mutat. S a hegyen épített város szolgálata – hogy akik látják, feltekintve rá, erőre kapjanak. Kérdésünk tehát legyen ez önmagunk felé: keresztyén szolgálatunk ilyen szolgálat-e!
„Ti vagytok a föld sója.” Jézus itt nem kérlel, hanem kijelent. Ti vagytok! A só nem élvezeti cikk, hanem létszükséglet. Nem édes csemege, hanem romlástól megóvó, az ételnek ízt adó, életet jelentő, nélkülözhetetlen elem. A bűn megrontotta a világot. Életünkben annyi minden rombol: önzés, embertársaink gondjával-bajával szembeni érzéketlenség, közöny. Családi, közösségi és gyülekezeti téren egyaránt. Éppen ezért hangzik Urunk figyelmeztetése, a „Ti vagytok”! A vastag jégréteg megolvad, ha sót szórunk rá. Sok hideg, keményre fagyott szív van. Urunk ránk bízta, hogy szeretetünkkel olvasszuk fel a körülöttünk levő jeges szíveket. Ez legyen szolgálatunknak igazi célja, feladata és értelme.   
„Ti vagytok a világ világossága.” Másutt Jézus ezt önmagáról mondja – most mirólunk. Ez nagy felelősség és feladat: Urunk szolgálata nyomán emberek között világítani. A fény mindig másokat szolgál. Sohasem önmagának világít. Életet ad, utat mutat, ahogyan a viharban a tengeren hányódó hajó számára a világítótorony fénye. Keresztyén életünk fényét Isten gyújtotta meg. Annyi bennünk a világosság, amennyi bennünk Krisztus! Annyi bennünk az irgalom, amennyit Belőle megtapasztalunk. Annyi a szeretet is, amennyit Tőle elfogadunk.
„Hegyen épített város.” Erős, biztos alapokon nyugszik. Messziről látható. Biztonságos védelmet jelent. Lehet hozzá menekülni, benne védelmet találni. Nem hivalkodik, nem mutogatja magát. Van. Látszik, s nem lehet nem észrevenni. Mennyi ismerős megállapítás. De ilyen-e a mi keresztyéni szolgálatunk? Szeretetünket, segítségünket megérzik-e a bajban levők? A hitükben talán éppen a gondok miatt meggyengültek erőre kaphatnak-e a szolgálatunk nyomán? Jelent-e életünk támaszt, áldozatunk segítséget, Urunktól kapott erőnk bíztatást? Vagy a mi keresztyénségünk, szolgálatunk csak kirakat? A hegyen épített város léte nem titkolható! Látszik. A mindennapi élet szinte percenként adja nekünk a feladatokat. Mennyi lehetőség kínálkozik számunkra, hogy legyünk valóban só – fény – hegyen épített város. Mennyi lehetőség szavaink és cselekedeteink összhangba hozására. Igehallgatásunk gyakorlati eredményének bizonyítására úgy, hogy ezzel ugyanakkor Isten nevének dicséretére indítsunk másokat!
A történelem során, különféle helyzetekben, gyakran próbálták megfogalmazni a választ arra a kérdésre: miért is él az ember a világon. Mi az élete célja, mi a feladata? Ezt a kérdést feltette nemegyszer az egyház is önmagának. A választ újra meg újra meg kell fogalmaznunk magunkban, s tudatosítanunk a magunk számára. Keresztyén életünknek van értelme, feladata és célja. Van szolgálatunk, melyet nagyon komolyan kell vennünk. Hiszen felelősséggel jár. A kiindulópont Jézus Krisztus, aki tanítványainak mondja: „példát adtam nektek” (Jn 13,15). Élete példája legyen segítség és erő számunkra az igénkben megrajzolt szolgálat hűséges betöltésére.

Uram, a Te szavad a Lélek által most is élő és ható. Ma is úgy megérinti és megragadja a szívem, mint egykor a sokaságban bárkiét, aki ott volt a hegyen és hallgatta beszéded. Add, hogy megértsem életem értelmét és célját. Segíts, hogy szavaid szerint lehessek „só, világosság, hegyen épített város”, hogy mennyei Atyám dicsőségére végezhessem szolgálatomat. Ámen. (Molnár Elemér)

www.reformata.sk

www.reformatus.hu

  • Béke szigete a nagyvárosban, imádkozó koreai nők, koreai megosztottság. Bogárdi Szabó István püspök szubjektív koreai útinaplójának ötödik része.

  • Négy helyszínen – Pápa, Budapest, Miskolc, Debrecen - négy témában pályázatokról és a törvényi változásokról tartanak előadást református kötődésű szervezeteknek, intézményeknek és gyülekezeteknek.

  • A Teremtés hetének idei vezérigéje: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet." (Mt 5,5) Szelíden bánunk a hegyekkel, a vizekkel, a növényekkel, az állatokkal, a gyermekekkel, a nőkkel, a másik emberrel, a kultúrával?

www.parokia.hu

  • A budapesti skót misszió fennállásának százhetvenötödik évfordulójához kapcsolódva hazánkba látogatott a Skót Egyház (Church of Scotland) delegációja, akik istentiszteleti közösségben adtak hálát a magyar és skót reformátusok között mindmáig meglévő együttműködésért a St. Columba Skót Gyülekezetben.

  • Oktatási vetélkedőt hirdet a Reformáció Emlékbizottsága

  • „Azt tanultuk: „ha ketten-hárman összegyűlnek Jézus nevében, akkor ő ott van.” Ezért aligha képzelhető el, hogy a kereszténység el tud veszni, mert mindig leszünk legalább ketten-hárman.