Soli Deo Gloria - A reformáció öt évszázada című kiállítás

AddThis Social Bookmark Button

Magyarország kassai főkonzulátusa és a Csemadok Kisgéresi Alapszervezete Soli Deo Gloria – A magyar reformáció öt évszázada című kiállítással egybekötött koncertet szervez a következő időpontokban és helyszíneken:
2017. szeptember 28-án 18:00 órai kezdettel a bodrogszerdahelyi Kultúrházban,
2017. szeptember 29-én 18:00 órai kezdettel a királyhelmeci Városi Művelődési Központban.
A kiállításmegnyitóval egybekötött koncerten fellép Vadkerti Imre, Zsapka Attila, Sipos Dávid akusztikus trió, valamint a Kisgéresi Egyházi Kórus. A rendezvény fővédnöke Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja.

Templomszentelésre kerül sor Zétényben

AddThis Social Bookmark Button


A Zétényi Református Leányegyházközséghez tartozók új templomuknak örvendeznek és ez új istentiszteleti helyért 2017. október 1-jén, 14:00 órai kezdettel sorra kerülő templomszentelési hálaadó istentiszteleten mondanak köszönetet az Úrnak, amely hálaadásra szeretettel hívják a Zempléni Egyházmegye gyülekezeteinek tagjait. A hálaadó istentiszteleten Ft. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdeti az örömüzenetet. 

Hálaadás és örvendezés az Egyházmegyei Napon Bodrogszentesben

AddThis Social Bookmark Button


A Zempléni Református Egyházmegye harmadik alkalommal szervezte meg Egyházmegyei Nap, Zempléni Református Nap elnevezésű rendezvényét ezúttal Bodrogszentesen. A június 17-én megvalósult, az egyházmegye 38 gyülekezetét érintő esemény a reformáció jubileumi éve kapcsán is különös jelentőséggel bírt, de a találkozón a bodrogszentesi felújított Árpád-kori református templom átadására is sor került.

A Zempléni Egyházmegyéhez tartozó reformátusokat a rossz idő sem tartotta vissza attól, hogy részt vegyenek az egész napos rendezvényen, s mire a hivatalos megnyitóra sor került, az egyháztáji vásáron megmutatkozó gyülekezetek már szépen elrendezett asztalokkal várták a vendégeket, és a főzőversenybe nevező 19 gyülekezet bográcsaiban is már készültek a különböző ételek. A helyi lelkipásztor, Szopó Ferenc köszöntését követően a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Fazekas László az ApCsel 18,24-28 versek alapján hirdette a szép számú gyülekezet előtt Isten igéjét, rámutatva, hogy Isten országának építésénél szükség van elhívott, tenni akaró személyekre, cselekvő emberekre, de a legszükségesebb mégis Isten Lelkének vezetése, a Jézus Krisztusban kapott kegyelem, amire mindenkinek szüksége van. Az áhitatot követően Fekete Vince főgondnok köszöntötte a jelenlévőket, majd Kendi Csaba, a Zempléni Egyházmegye esperese és Liszkai Gusztáv Bodrogszentes polgármestere osztotta meg gondolatait a kis időre templommá váló nagysátor alatt ülő, énekével Istent magasztaló gyülekezettel. 


A nyitó istentisztelet követően a kisgéresi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjainak Csillagj! című bábelőadása következett a nagyszínpadon. A kicsi gyerekek sorba ülve nézték végig szüleikkel, vagy éppen nagyszüleikkel az előadást, majd a legkisebbek egész napos foglalkozáson vehettek részt, amelyek sorában a kézműveskedéstől az íjászatig sok mindent kipróbálhattak, de még lovagolni, vagy éppen a Vizsolyi Biblia első lapjának korhű nyomdán való nyomtatására is volt lehetőségük.

Az Egyházmegyei Napnak helyet adó iskolaudvarról többen a református templom felé indultak, mivel a templom mellett felállított, a reformáció jubileumára Balla Lajos fafaragó által készített emlékoszlop leleplezésére került sor. Ezt követően az ünnepség már a templomban folytatódott, hiszen az Árpád-kori református templom teljes külső felújítása valósulhatott meg a magyarországi Teleki László Alapítványnak támogatásának köszönhetően. A hálaadó alkalmon Géresi Róbert püspökhelyettes a 90. zsoltár versei alapján szólt, majd Káldi Gyula a Teleki László Alapítvány képviseletében a szentesi templom építészeti és műemléki jelentőségét méltatta.

Mindeközben egy harmadik helyszínen, a település futballpályáján is zajlottak az események, ahol az egy héttel korábban, Kiskövesden megvalósult Egyházmegyei Gyermek Focikupa selejtezőjének első négy csapata lépett a pályára, hogy eldőljenek a helyezések. A döntő meccset Királyhelmec és Kiskövesd-Bodrogszerdahely közös csapata játszotta, amelynek eredményeként a vándorkupa ismét Királyhelmecre került.

Voltak, akik a templomnál maradva a Luther és Kálvin imádságaiból összeállított imasétán csendesedhettek el, majd Nyéky Miklósnak és társainak a komolyzenei koncertjén vehettek részt, kapcsolódva a zsoltáros dicsőítéshez.

A nagyszínpadon a délutáni program a kisgéresi ifisek előadásával kezdődött, akik Luther Márton és Kálvin János életét mutatták be. A figyelemfelkeltő előadást követően az eredményhirdetések következtek, mivel a korábban meghirdetett egyházmegyei rajz- és fotópályázat kiértékelése után a helyezettek elismerő oklevelet és ajándékot kaptak. A pályázatra érkezett rajzokat egész nap a kultúrházban lehetett megtekinteni hasonlóan a reformáció emlékkiállításhoz és a gyülekezetek tablóinak kiállításához, amelyeket szemlélve a látogató egy átfogó képet kaphatott a reformáció és a Zempléni Egyházmegye történelméről, a gyülekezetek életéről, mindennapjairól. Az említett pályázatok mellett a főzőverseny kiértékelése is megtörtént a zsűri döntése alapján, így a leleszi gyülekezet szakácsa állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára, akit a kistárkányi és a királyhelmeci gyülekezet főzőcsapata követett.

A gyülekezeti kórusok bemutatkozása mindig színessé teszi a háromévenként megrendezésre kerülő egyházmegyei alkalmat, hiszen az érkező kórusok változatos felállásban és különböző hangszerkísérettel magasztalják az Urat. Ezúttal is szép színfoltja volt a kóruséneklés a napnak, mivel a kisgéresi, a kiskövesdi, a ladmóci, a nagykövesdi, az örösi valamint a Kistárkány-Tiszacsernyő-Ágcsernyő egyesített kórus lépett színpadra sokak örömére. A kórusokat követően már kicsit más stílusú, de ugyancsak az Urat magasztaló zenekarok következtek, hiszen a budapesti Mandák Band keresztyén könnyűzenével szolgált, az őket követő, bodrogközi tagokból álló Karcsa Parti dicsőítő csapathoz hasonlóan.

A kora estébe nyúló program utolsó előadójaként Mészáros János Eleket, a Csillag Születik televíziós tehetségkutató műsorból ismert református presbitert köszönthették a jelenlévők, akik a koncert zenei élményén túl bátorítást is nyerhettek a magyarországi vendég bizonyságtételeit hallgatva.

Egyházmegyei Napként lett meghirdetve a Zempléni Református Egyházmegye kiemelt rendezvénye, s egyértelműen az egyházmegyéhez tartozó gyülekezetekből érkeztek a legtöbben, hogy találkozzanak, együtt legyenek, hálát adjanak, de más egyházmegyéből és más felekezetekből is voltak szép számmal jelenlévők. Ez utóbbi azért is örvendetes, mert már az esemény szervezésekor célként fogalmazódott meg, hogy a református egyház ilyen módon a templom falain kívül is megmutatkozzon, s miközben ragaszkodik a bibliás alapokhoz, ajtót nyit a keresők felé, ilyen módon is betöltve küldetését.

Az alkalmon készült képek a Képtárban megtekinthetőek.

Az Egyházmegyei Nap kapcsán készült beszélgetés a Zempléni Egyházmegye esperesével, Kendi Csabával alább meghallgatható:

www.reformata.sk

  • 2017. szeptember 3-án ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg a sajórecskei református – vagyis a „gömöri ferdetornyos” – templomban a hívek a reformáció 500. évfordulójáról, amelynek nyomaként emléktáblát is lelepleztek az ünneplők.

  • Ünnepi istentiszteleten adtak hálát 2017. szeptember 2-án Iskén a műemlék templom külső felújításáért, amely a külhoni magyar műemlékek felújítását segítő Rómer Flóris Terv keretében és a Teleki László Alapítvány koordinálásában valósult meg. Az eseményen Fazekas László püspök szolgált igehirdetéssel.

  • A pozsonyi egyházmegye gyülekezetei számára a vasárnap délelőtti istentisztelet szeptember 3-án rendhagyó módon, közösen, a somorjai templomban zajlott. Ekkor került sor ugyanis az egyházmegye nagyszabású, egésznapos reformációs ünnepségére. Az eredetileg szabadtérinek tervezett alkalmat a rossz időjárás miatt a szervezőknek (bizonyára nem kis kihívást legyőzve) kellett az utolsó pillanatban át

www.reformatus.hu

  • Az idei Teremtés hetének központi gondolata: „...úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta..." (Jn 3,16).

  • Az ADNA Cafe (Budapest, IX. Török Pál u. 6.) keresztyén munkahelyi légkört kereső, jó teherbírású, gyakorlattal rendelkező üzletvezetőt keres.

  • A Zsinati Oktatási Iroda nyilvánosságra hozta a fakultatív hittanoktatás és a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás szervezésével összefüggő létszámjelentés teljesítéséhez szükséges adatlapot és tájékoztatót.

www.parokia.hu

  • Moszul egyik utcája. Romba dőlt házak között a távolban egy tizenéves fiú. Sehol egy teremtett lélek, kétoldalt tíz méter magas törmelékhegy. A fiú túlélte az Iszlám Állam terrorját, s a világ legtermészetesebb módján sétál a háború mementói között.

  • A sötét-smaragd szőlőt, a jáspisfényű körtét…

  • Első helyezést ért el a Középkori templomok útja az Európai Bizottság által kezdeményezett és a Magyar Turisztikai Ügynökség által végrehajtott Kiváló Európai Desztinációk – Europen Destinations of ExcellenNce, röviden EDEN –programban szeptember 15-én - sajtóközlemény