Erőm és énekem az Úr

AddThis Social Bookmark Button

A Zempléni Református Egyházmegye VI. kórustalálkozójára a hagyományokhoz híven virágvasárnap került sor a kistárkányi református templomban hét kórus részvételével.

Tarr Ferdinánd kistárkányi lelkipásztor a 118. zsoltár igéivel köszöntötte az egyházmegye kórusait, a vendégeket és az ünneplő gyülekezetet. Az igehirdetés szolgálatát az egyházmegye esperese, Kendi Csaba végezte a Mk 11,15-19 alapján. Mondanivalóját két kérdés köré csoportosította: Miért kellett megtisztítania Jézusnak a templomot? és Mit jelent ez ma a számunkra? Az Ige után a kistárkányi gyülekezet tehetséges fiatalja, Ferencz Flóra örvendeztetett meg bennünket Somogyi János: Hozsánna!... Halál!... Diadal!... című versével. A kórusokat Pollákné Nagy Éva mutatta be és hívta ki az úrasztalához.
Elsőként a szeptemberben a kisgéresi református alapiskola mellett alakult Dávid lantja gyermek énekcsoport mutatkozott be ifjúsági énekekkel és népdalzsoltárral. Az első négy évfolyam diákjaiból álló, mintegy 20 fős énekkart Blanárné Pituk Gabriella lelkipásztor és Furik Mária kántor vezeti a gyerekeknek nemcsak a dallamot megtanítva, hanem a ritmusérzéküket is fejlesztve.
A tiszacsernyői énekkart Tarrné Bial Ivett lelkipásztor vezeti. Öt éve alakultak bibliaórás, énekelni szerető közösségből énekkarrá. Genfi zsoltárral, ifjúsági énekkel és hitvalló énekkel tettek bizonyságot. Éneküket Tarr Hanna kísérte zongorán. A szóló részt a gyülekezet kántora, a csodás hangszínű Drahomerecky Zsuzsanna énekelte.
A ladmóci gyülekezet énekkara az utóbbi időben megfiatalodott. Spisák Mária keze alatt a kórus úgy szólt, hogy énekük imádsággá vált. Különleges pillanat volt, amikor az énekükbe az egész gyülekezetet bevonták.
A Furik Mária által vezetett kisgéresi énekkar ősszel lesz 10 éves, egy éve működnek vegyes kórusként. Énekük sokszínű volt. Az általuk erre az alkalomra választott Gryllus-zsoltárokat és énekeskönyvi énekeket maguk dolgozták fel nagyon kreatív módon.
Az Illés Angelika által vezetett ágcsernyői énekkar híven példázza, hogy egy közösség megújulásához nem feltétlenül pénz kell, hanem elhivatott emberek, de mindenképpen egy elhivatott kántor, aki nemcsak szakmailag vezeti a kórust, hanem lelkesítése által szárnyat kapnak a kórustagok. Ezt lehetett érezni az énekkar énekében.
Különleges színfoltja volt a kórustalálkozónak, amikor Ferencz Flóra tehetségének egy másik oldalát mutatta meg. A kassai konzervatórium másodikos diákja Chopin Nocturne-jét játszotta nagyon magával ragadóan.
A kiskövesdi énekkar 2007-ben alakult először még női kórusként, majd az első egyházmegyei kórustalálkozóra vegyes karrá bővültek. Igényes, a klasszikus kórusirodalomból válogató virágvasárnapi énekekkel és énekeskönyvünk énekének feldolgozásával dicsérték az Urat Balla Sarolta vezetésével, hitvalló erővel.
A kistárkányi Calix kórus mellett működő gyermekkórust Nagy Katalin vezeti. A négy gyermek puhán, egyöntetűen énekelt népdalzsoltárt és ifjúsági éneket. Különösen a Kormorán együttes dalával rajzoltak örömöt sokunk szívébe. Éneküket Nagy Gusztáv kísérte zongorán.
A Calix női kórus 14 éve működik. Ez alatt az idő alatt több, mint 100 éneket tanultak meg. A Kodály emlékév kapcsán Kodály-művel és lelki énekkel tettek bizonyságot. A kórus különlegessége, hogy énekükkel nagyon tudnak üzenetet átadni.
A kórusok éneke után Bodnár Noémi lelkipásztor értékelte a kórusok szolgálatát, Balla Sarolta egyházzenei tanácstaggal átadták az Egyházzenei Osztály ajándékát. A kórusok vezetőit a helyi gyülekezet is szép ajándékkal ajándékozta meg. A kórustalálkozó a kultúrházban folytatódott a bőségesen terített asztalok mellett beszélgetéssel.
Reformata, BN

Egyházmegyei rajzpályázat

AddThis Social Bookmark Button

A Zempléni Református Egyházmegye a reformáció 500. jubileumi évében rajzpályázatot hirdet az egyházmegye területén lévő gyülekezetek tagjai számára a következő témákban:
A. Legkedvesebb bibliai történetem
B. Zempléni Református Egyházmegye címere
C. Szülőföldem

A rajzokat három korosztályban értékeli majd a szakmai zsűri:
1. 5-7 éves korú gyerekek
2. 8-10 éves korú ifjak
3. 11-15 éves korú ifjak
4. 16 év feletti fiatalok és felnőttek

• A pályamunkák készítésénél nincs rajztechnikai megkötöttség.
• A képeket A3 méretű rajzlapon kell elkészíteni.
• A rajzok hátoldalára kérjük feltüntetni a készítő nevét, életkorát, valamint lakhelyét, ill. gyülekezetét.
• Az elkészült rajzokat a Lelkészi Hivatalokban kell leadni 2017. május 20-ig, amit az Esperesi Hivatal felé továbbítanak. A pályázatra érkező képek a 2017. június 17-én Bodrogszentesen sorra kerülő Egyházmegyei Napon lesznek kiállítva és értékelve.

Fotópályázat

AddThis Social Bookmark Button

 

A Zempléni Református Egyházmegye a reformáció 500. jubileumi évében fotópályázatot hirdet az egyházmegye gyülekezeteihez tartozó amatőr fotósok számára a következő témákban és korosztályi besorolásban:

Téma:
1. Egyházam
2. A Lélek üzenete
3. Szülőföldem

Korosztály:
A. 14 éves korig
B. 15 – 20 év
C. 21+

Általános irányelvek a beküldött fényképekre vonatkozólag:
• Egy pályázó kategóriánként legfeljebb 3 képet küldhet be.
• A pályázók kizárólag saját maguk által készített digitális felvétellel pályázhatnak, amelyek felett teljes szerzői és felhasználási joggal rendelkeznek.
• A fotópályázatra szánt képeket .jpg formátumban, legalább 3000 pixel széles méretben várják.
• A képeket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell küldeni, s a fájlok megnevezésénél a következő formátumot kell használni: kategoria_korosztaly_vezetéknév_keresztnév_sorszam_képcím.jpg, pl. 1_A_Mezga_Aladar_01_Templomom-csendje.jpg.
• A képek mellett az e-mailben is legyenek feltüntetve a fotóra vonatkozó adatok: a készítő személy neve, lakhelye, a téma és korosztály kategóriájának besorolása, a fénykép címe. Kiskorú pályázó esetében az életkor közlése is szükséges, ami a szakmai zsűri számára lehet fontos.
• A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a képek a Zempléni Református Egyházmegye oldalán és Facebook profilján megjelenjenek, valamint esetlegesen nyomtatásban is kiadásra kerüljenek.
• A pályázat beküldési határideje: 2017. május 20.
• A fotók nyilvános kiértékelésére és a kategóriagyőztes képek kiállítására 2017. június 17-én Bodrogszentesen kerül majd sor az Egyházmegyei Nap programjainak keretén belül.

A királyhelmeci gimnazisták a siker valódi kulcsáról hallhattak

AddThis Social Bookmark Button

Ki szeretne boldog, sikeres lenni? – tette fel a kérdést Zsadon Zsuzsa közgazdász, a 2017-es Csillagpont református ifjúsági találkozó főkoordinátora azon az alkalmon, amire 2017. március 31-én a királyhelmeci nyolcosztályos gimnáziumban került sor. A feltett kérdésre a felelet olyannyira egyértelmű, hogy annak megválaszolását már meg sem várta az előadó, hanem a saját maga életútján, egyéni boldogságkeresésén, látszat és valós sikereihez vezető útján keresztül világított rá a fiatalok előtt a vélt vagy valós sikerre, hamis és igaz célokra, Isten szerinti példaképekre. A személyes bizonyságtételnek nevezhető előadást követően Bodrogköz egyetlen gimnáziumának diákjai csoportokon belül dolgozták fel a siker és példakép témáját, amely foglalkozásokat a zempléni és ungi egyházmegye lelkipásztorai vezettek. A kiscsoportos témafeldolgozásokon belül is kitűnt, hogy korunk milyen hamis példaképeket állít a formálódó lelkű fiatalok elé, s a sikert sok esetben csupán a népszerűségben és az anyagiakban mérik, s eléréséhez olykor teljesen irreális elképzelések is társulnak. A csoportos foglalkozásokat követően ismét az iskola aulájában gyűlt össze a háromszáz főnél több gimnazista, ahol a magyarországi vendégelőadó már a Csillagpont szervezéséről, annak tervezett programjáról számolt be, s egyben – felekezeti hovatartozástól függetlenül – nagy szeretettel hívogatta a jelenlévőket, a felvidéki ifjúságot az idei legnagyobb református ifjúsági találkozóra, a Csillagpontra, ahol sok sikeres, a hétköznapi élet valóságos példaképeivel is lehet találkozni.

Az alkalmon készült képek a Képtárban megtekinthetőek.

 Zsadon Zsuzsával készült beszélgetés alább meghallgatható:

Bibliaismeretből vizsgáztak gyerekek és felnőttek

AddThis Social Bookmark Button

A reformáció jubileumi évében gyakorta elhangzanak a reformátori elvek, melyek sorában ott szerepel a Sola Scriptura tanítása, vagyis annak ténye, hogy a Szentírás az egyedüli forrás Istenünk üdvközlő akaratának megismerésére, s egyedüli zsinórmérték, amely szerint az emberi életet rendezni, élni érdemes. Az egyházmegyei bibliaismereti vetélkedő évek óta megrendezésre kerül a Zempléni Egyházmegyében. Azonban idén, éppen a fenti ok, vagyis a Sola Scriptura reformátori tanítás miatt, még nagyobb hangsúlyt kapott a március 18-án, a királyhelmeci gyülekezeti otthonban sorra került vetélkedő. A nyitó áhitatot Böszörményi Tamás, nagykövesdi lelkipásztor tartotta, amit a tudás papír alapon történő felmérése követett. Ez évben is három korosztályban érkeztek a felkészült csapatok a Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiből. Az előre kijelölt ószövetségi történetek rendkívül jól megtanulták a csoportok, ami a számadáskor is nyilvánvalóvá vált. A kiértékelést megelőzően a kisgéresi ifisek mutatták be Kálvin János életét egy jelenet által a vetélkedőre érkezők örömére. 

A gyerekek részére megszervezett bibliaismereti vetélkedőt a felnőttek versenye követte március 19-én, akik a gyerekcsoportokhoz hasonlóan, szintén nagyon felkészülten érkeztek, hogy tudásukról számot adjanak. A felnőttek közül sokan régi ismerősökként köszöntötték egymást, megörültek egymásnak, látva, hogy mások is heteken át készültek, tanulták a kijelölt bibliai szakaszokat, s a vetélkedőn is együtt adhattak számot tudásukról. A felnőtt bibliaismereti vetélkedő nyitó áhitatát Tarr Ferdinánd, kistárkányi lelkipásztor tartotta, amit ez esetben is a tudásfelmérés követett. A felnőtt korosztály is gyermeki lelkesedéssel várta az eredményhirdetést, de a csoportok felkészültsége nyilvánvaló volt, így szégyenkeznie senkinek sem kellett. A bibliatanulmányozás folyamatát lezáró vetélkedő szeretetvendégséggel ért véget, ami további beszélgetésre, vagy éppen ismerkedésre is teret biztosított az egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkező, Bibliát szerető résztvevőknek. A vetélkedőkön készült képek a Képtárban megtekinthetőek.

3in1 MINDENKI – nek!

AddThis Social Bookmark Button

Az utolsó februári hétvége, jó kis hétvége volt. Igen megáldotta az Úr. Szombaton az ifjak jöttek el Kisgéresbe a Zempléni Egyházmegyéből, vasárnap az idősebbek, a 18 pluszos korosztály. MINDENKI énekelhetett, Igét hallgathatott, játszhatott, tanulhatott Lutherről és Kálvinról a kisgéresi kátésoktól, versenyezhetett, megerősödhetett református identitásában, ihatott Kálvin kávét (cikória, tej, nádcukor), ehetett „Luther kolbászt”, ihatott Bora Kata ihletésű sört, sütizhetett, beszélgethetett. Köszönjük MINDENKINEK, hogy eljött, igyekezett jól érezni magát, igyekezett hozzátenni ehhez az alkalomhoz, hisz MINDENKInek jó, ha egy erős református közösség él itt Bodrogközben, akiknek MINDENKI fontos, minden báránykája az Úrnak. Már ennyi is jó lett volna ahhoz, hogy a reggeli kávémat elégedetten igyam meg, DE!!! A mi Istenünk ajándékozó Isten, és még egy Oscar díjjal is megajándékozott a MINDENKI c. filmért, amit MINDENKI magának érezhet, aki magyarnak érzi magát. Végül is igaza van annak a kisfiúnak, aki hazamenve azt mondta anyukájának: „anya, a pap néniék megnyerték az Oscart!”, mert az iskolában hétfőn reggel, ezt mondtam köszöntés helyett: „megnyertük az Oscart!” Igen, megnyertük az Oscart, igen, volt egy áldott hétvégénk, MINDENKINEK, akik engedik, hogy megajándékozza őket az Isten.

Az alkalmakon készült képek a Képtárban megtekinthetőek.

Blanár Erik lelkipásztorral készült beszélgetés alább meghallgatható.

www.reformata.sk

  • Az egyházzenei játék 3. fordulójának nyerteseit Füle Tamásné Miklóssy Hajnalka, a Dunamelléki Református Egyházkerület Bibliás könyvesboltjának vezetője sorsolta ki. Bodnár Noémi kérdezte őt a zenéhez fűződő kapcsolatáról és jelenlegi munkájáról.

  • Virágvasárnap, 2017. április 10-én a Budapest-fasori református gyülekezetbe látogatott el a hetényi Tábita bábcsoport, 18 gyermek és 3 felnőtt kísérővel, élükön a helyi lelkésznővel, a bábcsoport alapítójával és vezetőjével Écsi Gyöngyivel. A csoportot a fasori gyülekezet lelkésznője Somogyi Ficsor Krisztina hívta meg.

  • A Zempléni Református Egyházmegye VI. kórustalálkozójára a hagyományokhoz híven virágvasárnap került sor a kistárkányi református templomban hét kórus részvételével.

www.reformatus.hu

www.parokia.hu

  • Lezárult a Madárvédelmi Fotópályázat első fordulója, amely a téli madárvédelemről szólt, (gyakorlati madárvédelem parókiákon, templomkertekben, intézmények kertjeiben).  

  • Ige-idők címmel nagyszabású kiállítás nyílik április 26-án a Magyar Nemzeti Múzeumban a reformáció 500. évfordulója alkalmából.

  • A sajtóban a gyors híradás a szenzáció, az újságírók egy része egzisztenciális szorongásban, megfelelési kényszerben él – erről is szó volt a Protestáns Újságírók Szövetségének közgyűlésén.