Szűrő
 • Újra bezárnak a templomok - tiltva van az istentiszteletek tartása a tőketerebesi járásban

  A Szlovák Köztársaság Kormányának a 2020. december 31-én közzétett 37/2020 számú közlönye 71. számú rendelete értelmében a Tőketerebesi Regionális Közegészségügyi Hivatal a rendelet kihirdetésének napjától, vagyis azonnali hatállyal megtiltotta a tőketerebesi járásban az istentiszteletek megtartását. Az említett rendelkezés értelmében a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteiben sem tudjuk megtartani az istentiszteleteket, így az óév estéjére és újév napjára hirdetett alkalmakat sem. Bíztatjuk a kedves testvéreket, hogy a nyilvános istentiszteletre szánt időben otthonainkban csendesedjünk el, olvassunk Igét, lehetőség szerint hallgassunk, nézzünk rádiós, illetve online istentiszteletet, és könyörögjünk, imádkozzunk Istenünkhöz, hogy mielőbb legyen újból lehetőség a személyes találkozásra a gyülekezet közösségében is. Az Úr legyen a mi megtartónk!

 • Karácsonyi körlevél

  Ez a karácsony más, mint amit eddig megszoktunk. Azt mondhatjuk, hogy évről-évre hozzászoktunk azokhoz a körülményekhez, amelyeket az utóbbi időben nem is mi alakítottunk ki, hanem szinte ránk telepedett a fogyasztói társadalom által készített módon. Mindannyian tudatosítottuk, hogy ez nem jó. Tudtuk, hogy másnak kellene lenni. Másként kellene a karácsonyhoz készülődni. Másként kellene ünnepelni.

  Most sok minden el lett tőlünk véve. Mozgásterünkben korlátozva vagyunk. A vásárlói hajlamunkat kevésbé élhetjük ki. Az istentiszteleteinket korlátozott számú résztvevővel tarthatjuk meg, vagy vannak olyan vidékek, ahol egyáltalán nem tartható istentisztelet. Lehet, hogy így fogjuk tudni átélni a karácsony valódi tartalmát, amely soha nem vétetik el tőlünk?

  A múltban sem vétetett el, csak sokszor elhomályosítottuk a saját terveinkkel, futásunkkal, indokolatlan beszerzési vágyunkkal.

  Az idei karácsony alkalmával ezért próbáljunk meg másként tenni. Figyelmünket fordítsuk az eljövendő Jézus Krisztus felé, aki megígérte visszajövetelét. Kihasználva a családi környezet adta lehetőségeket, éljük meg az Isten gondoskodó, emberi életünket és a világot átformálni akaró kegyelmét ebben a szűk körben. Hangozzék fel a karácsonyi evangélium otthonainkban, csendüljön fel az Istent dicsérő ének ajkunkon, tartsunk könyörgéseket mindenkiért.

  Ne rettentsen el bennünket a járvány és annak velejárói. Tudatosítsuk azt, amit az Úr Jézus mondott minderről: „... mert ennek meg kell lennie…” (Mt 24,6) Mindemellett bízzunk abban, hogy Ő hű az ígéreteihez, és nem hagy bennünket feljebb próbálni, mint ahogy azt el tudnánk hordozni. Sőt velünk van minden napon a világ végezetéig.

  A karácsonyi evangélium legyen ez alkalommal is a mi örömünk és biztos alapunk arra, hogy a mindennapokat minden megpróbáltatásával együtt is át tudjuk élni. Reménységünket vessük Abba, aki biztos kézben tartja ezt a világot, s így a mi napjainkat és a reánk következő esztendőt is.     

  A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának leköszönő elnökeiként ezekkel a gondolatokkal kívánunk mindenkinek áldott karácsonyt és boldog újesztendőt, s egyben köszönjük megtartó Urunknak és az Egyházunk minden tagjának az elmúlt időszakban a közös szolgálat lehetőségét.

   Fazekas László - püspök, Fekete Vince - főgondnok

 • Bethlen Kata szavalóverseny - Móricz Henrietta, Kisgéres

  http://youtu.be/mxfcV8_10js

 • Bethlen Kata szavalóverseny - Blanár Panna, Kisgéres

  http://youtu.be/29Nexm8YmjA

 • Bethlen Kata szavalóverseny - Filep Tímea, Kisgéres

  http://youtu.be/A04YIdjcYQU

 • Bethlen Kata szavalóverseny - Balla Annamária, Kiskövesd

  http://youtu.be/btadk1OtX2k

 • Bethlen Kata szavalóverseny - Blanár Ábel, 15 éves, Kisgéres

  http://youtu.be/L9svJ83jT-4

 • Bethlen Kata szavalóverseny - Tóth Dávid János, 14 éves, Királyhelmec

  http://youtu.be/PEa7RMixIZQ

 • Bethlen Kata szavalóverseny - Tirpák Attila, 13 éves, Kisgéres

  http://youtu.be/nKjp2laorzU

 • Bethlen Gábor szavalóverseny - Ružička Tamás, 12 éves, Zemplén

  http://youtu.be/p7QCmxz3RsM