Tisztségviselők

AddThis Social Bookmark Button

Egyházmegye elnöksége

esperes

Kendi Csaba

egyházmegyei gondnok

Asszonyi Árpád

Egyházmegyei főjegyző

lelkészi

Blanár Erik

világi

Szimkó Géza

Zsinati rendes képviselők

lelkészi

Kiss Miklós

Molnár István

világi

Furik Csaba

Tóth Géza

Zsinati pótképviselők

lekészi

Györky Szilvia

Szopó Ferenc

világi

Fülöp Pál

Szimkó Géza

Egyházmegyei tanácstagok

lelkészi

Kiss Miklós

Molnár István

világi

Gönci Árpád

Fülöp Pál

Egyházmegyei tanácsbírák

lelkészi

Kiss Miklós

Molnár István

világi

Fülöp Pál

Gönci Árpád

Egyházmegyei jegyzők

lelkészi

Szopó Ferenc

világi

Pirigyi Mária

Egyházmegyei számvevők

lelkészi

Hozák Magyar Ildikó

világi

Tóth Géza

Missziói előadó

Blanár Gabriella

Diakóniai előadó

Tarrné Bial Ivett

Sajtó előadó

Böszörményi Tamás

Hitoktatói előadó

Molnár Éva

Ifjúsági előadó

Szepessy Mátyás

Építési előadók

Molnár István

Egyházmegyei ügyész

Tarr Ferdinánd