Adataink

AddThis Social Bookmark Button

A Zempléni Református Egyházmegyéhez 19 anyaegyházközség, 18 leányegyházközség és 8 szórványgyülekezet tartozik, melyekben 23 lelkész szolgál. A 2011-es népszámlálási adatok szerint az egyházmegyénk területén lévő településeken közel 12000 személy választotta vallási hovatartozásaként a református felekezetet, vagyis ennyien vallották magukat reformátusnak. E magasnak tűnő számmal ellentétben, gyülekezeteinkben csupán 8922 reformátusról van tudomásunk, s ebből 5587 választójoggal bíró egyháztagot tartanak egyházközségeinkben számon (2011-ben). Ez azt jelenti, hogy sokan csak névlegesen vallják magukat reformátusnak, mivel a gyülekezetekkel semmilyen kapcsolatot nem tartanak fenn, s ily módon egyetlen református gyülekezethez sem tartoznak. Bizonyára ezen „reformátusok” közül sokan vannak, akik az elmúlt rendszer egyházellenes propagandája miatt semmilyen kapcsolatba nem kerültek az egyházzal, s csupán felmenőik, talán még templomos őseik reformátusságára tekintve vallották magukat reformátusnak. Minden bizonnyal olyanok is vannak, akik részesültek a keresztség sákramentumában, talán életük egy pontján még konfirmáltak is, de mindezt elfelejtve, Isten szeretetéről megfeledkezve ma már gyülekezet, templom, és egyház nélkül élik az életüket. Azonban református templomaink harangjai őket is hívogatják, az igehirdetés, az Ige őket is meg akarja szólítani. Így csak abban bízhatunk, hogy e hívást sokan meghallják, s még ha nehéz is, de elindulnak gyülekezeti közösségeink, templomaink felé, s nem csak névlegesen lesznek reformátusok, hanem ténylegesen is Krisztus követőivé, az Ő hitvallóivá lesznek.

www.reformata.sk

  • Több ezer fiatal, 800 gyülekezet, 600 önkéntes, 180 program: a legnagyobb református ifjúsági rendezvényt idén július 25. és 29. között Debrecenben rendezik meg.

  • A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája Jézus főpapi imája. Szó lesz a Füleki István gályarab prédikátorról elnevezett emléknapról, valamint a Pozsonyi Egyházmegye Egyházmegye reformációs emlékjeléről.

  • A Szap-Nyáradi Református Egyházközség április első hétvégéjén kétnapos gyülekezeti kiránduláson vett részt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kirándulást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt nyertes pályázat útján valósította meg. A projekt célja a térség reformáció korabeli templomainak megtekintése a Reformáció 500. évfordulójának emlékére.

www.reformatus.hu

  • Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Református Zenei Fesztivált Budapesten. A háromnapos rendezvényre több ezer diák, gyülekezeti csoport és énekkar érkezett a Kárpát-medence minden részéről.

  • Kimondott kimondatlan kérdéseink – Siba-Rohn Hilda, a Budai Református Egyházközség lelkésze gyereknevelésről szóló sorozatának hatodik része.

  • Az Egyházak Világtanácsa (EVT) közleményében felszólította az egyiptomi elnököt, hogy haladéktalan tegyen intézkedéseket a vallási közösségek védelmében.

www.parokia.hu

  • Közösen tettek bizonyságot áldozócsütörtökön este a kunszentmiklósi keresztyén közösségek a település főterén, egy közös istentiszteleten.

  • Kijöttünk Isten szabad ege alá, tudunk az Úrnak és egymásnak örülni – mondta a vértesaljai egyházmegyei családi napon Szabó Ferenc esperes.

  • Ajánló. Petrőczi Éva költészetét, így most legújabb könyvét is négy szóval jellemezhetjük: játékosság, személyesség, műveltség, üzenet.