Adataink

AddThis Social Bookmark Button

A Zempléni Református Egyházmegyéhez 19 anyaegyházközség, 18 leányegyházközség és 8 szórványgyülekezet tartozik, melyekben 23 lelkész szolgál. A 2011-es népszámlálási adatok szerint az egyházmegyénk területén lévő településeken közel 12000 személy választotta vallási hovatartozásaként a református felekezetet, vagyis ennyien vallották magukat reformátusnak. E magasnak tűnő számmal ellentétben, gyülekezeteinkben csupán 8922 reformátusról van tudomásunk, s ebből 5587 választójoggal bíró egyháztagot tartanak egyházközségeinkben számon (2011-ben). Ez azt jelenti, hogy sokan csak névlegesen vallják magukat reformátusnak, mivel a gyülekezetekkel semmilyen kapcsolatot nem tartanak fenn, s ily módon egyetlen református gyülekezethez sem tartoznak. Bizonyára ezen „reformátusok” közül sokan vannak, akik az elmúlt rendszer egyházellenes propagandája miatt semmilyen kapcsolatba nem kerültek az egyházzal, s csupán felmenőik, talán még templomos őseik reformátusságára tekintve vallották magukat reformátusnak. Minden bizonnyal olyanok is vannak, akik részesültek a keresztség sákramentumában, talán életük egy pontján még konfirmáltak is, de mindezt elfelejtve, Isten szeretetéről megfeledkezve ma már gyülekezet, templom, és egyház nélkül élik az életüket. Azonban református templomaink harangjai őket is hívogatják, az igehirdetés, az Ige őket is meg akarja szólítani. Így csak abban bízhatunk, hogy e hívást sokan meghallják, s még ha nehéz is, de elindulnak gyülekezeti közösségeink, templomaink felé, s nem csak névlegesen lesznek reformátusok, hanem ténylegesen is Krisztus követőivé, az Ő hitvallóivá lesznek.