Őszi egyházmegyei közgyűlés Bolyban

AddThis Social Bookmark Button


2019. november 24-én Bolyban tartotta rendes egyházmegyei közgyűlését a Zempléni Református Egyházmegye. Döntöttek a közalapi támogatásokról, az érintett egyházközségek presbitériumai létszámának a módosításáról.

Az egyházmegye gyülekezeteinek a küldötteit és a megjelent vendégeket Szopó Ferenc, a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte, majd Hosszú Rita zempléni lelkipásztor szolgált igehirdetéssel a Mk 2:1-12 alapján.
A gutaütöttről szóló prédikációjában rámutatott arra, hogy mire képes az ember, ha látni akarja Jézust. Nincs előtte akadály, illetve legyőzi az előtte lévő akadályokat csakhogy hozzá eljusson. A gutaütött barátai is ezt tették, amikor a nagy tömeg miatt nem tudtak Jézushoz menni, de találtak egy másik hathatós megoldást: a tetőn keresztül vitték őt a mesterhez.
Az istentisztelet után sor került Kendi Csaba esperes időszerű tájékoztatójára, amelyben ismertette az idén megvalósult egyházmegyei rendezvényeket, amelyeket a következő évben is szeretnének megszervezni és egyben támogatást is kérni a Közalap egyházépítői keretéből azok megvalósítására. A 2020-as évben kis kihagyás után tervez egyházmegyei napot.
Asszonyi Árpád egyházmegyei főgondnok ismertette a Közalap építkezési keretéhez érkezett két egyházközség kérelmét: a kistárkányit és a zemplénit. Mindkét helyen a lelkészlak felújítását szeretnék megoldani a támogatásból, amelyhez önrésszel is hozzá kell járulniuk a gyülekezeteknek.
Ismertetésre került 2020.évre tervezett alkalmak, amelyeket a Közalap egyházépítői keretéhez terveznek benyújtani támogatást az egyházmegye az egyházépítő keretétől: házastársi délután, bibliaismereti vetélkedő, egyházmegyei kórustalálkozó, ifjúsági alkalom, egyházmegyei szavalóverseny, egyházmegyei focikupa, presbiterek találkozója és egyházmegyei nap.
Öt egyházközség – az alsómihályi, a bistei, a kisgéresi, kiskövesdi és a tiszacsernyői az érvényben lévő egyházi tisztségek betöltéséről szóló törvény alapján kérvényezték a presbitériumuk létszámának a módosítását, amelyet a Közgyűlés jóvá is hagyott.
A közgyűlés tagjai megválasztották az Egyetemes Választási Bizottság rendes- és póttagját Hozák Viktor szőlőskei lelkipásztor és Szimkó Géza királyhelmeci presbiter személyében, akik esküt is tettek megbízatásukról.
A közgyűlés Hozák Viktor imádságával és 274/4 dicséret eléneklésével ért véget, majd a helyi kultúrházban szeretetvendégségre került sor. (Forrás: reformata.sk)