Úrvacsorás istentisztelet közvetítése Bodrogszentesből

AddThis Social Bookmark Button


A járvány miatti korlátozások nem teszik lehetővé, hogy templomba menjünk, a gyülekezet közösségében együtt örvendezzünk, hálát adjunk, vagy éppen segítséget és bölcsességet kérjünk. Otthonunkban, egyénileg vagy családi körben tudjuk ezt megtenni, hitéletünkre, vallásgyakorlatunkra most különös gondot fordítva. Az új borért való hálaadás és az úrvacsorai közösség sem történhet templomon, gyülekezeten belül, azonban az egyéni, illetve családi hálaadás és úrvacsoravétel e rendkívüli helyzetben rendkívüli módon történhet. A rádióban és az internet csatornáin keresztül közvetített istentiszteletekbe és úrvacsorai liturgiába kapcsolódhatunk. A Pátria Rádió 11:05 órakor közvetít istentiszteletet felvételről, amelyen Szopó Ferenc, bodrogszentesi lelkipásztor hirdeti az igét és vezeti az úrvacsorai szertartást. A rádiócsatorna térségünkben az FM 106,7 MHz hullámhosszon fogható. A rádióban közvetített istentisztelet videó formájában az egyházmegye YouTube csatornáján, illetve az egyházmegye honlapján, azaz a www.refzem.eu oldalon is elérhető lesz 11:00 órai kezdettel. Keressük a lehetőségeket ezeken túl is arra, hogy hitünkben, reménységünkben és szeretetünkben növekedjünk! Éljünk az audiovizuális eszközökkel, az internet, a televízió és a rádió adta lehetőségekkel, hogy a jelenlegi helyzetben igehirdetést, igemagyarázatot halljunk és a naponkénti személyes csendességünkön túl ilyen módon is útmutatást nyerjünk.