Karácsonyi körlevél

AddThis Social Bookmark Button

Ez a karácsony más, mint amit eddig megszoktunk. Azt mondhatjuk, hogy évről-évre hozzászoktunk azokhoz a körülményekhez, amelyeket az utóbbi időben nem is mi alakítottunk ki, hanem szinte ránk telepedett a fogyasztói társadalom által készített módon. Mindannyian tudatosítottuk, hogy ez nem jó. Tudtuk, hogy másnak kellene lenni. Másként kellene a karácsonyhoz készülődni. Másként kellene ünnepelni.

Most sok minden el lett tőlünk véve. Mozgásterünkben korlátozva vagyunk. A vásárlói hajlamunkat kevésbé élhetjük ki. Az istentiszteleteinket korlátozott számú résztvevővel tarthatjuk meg, vagy vannak olyan vidékek, ahol egyáltalán nem tartható istentisztelet. Lehet, hogy így fogjuk tudni átélni a karácsony valódi tartalmát, amely soha nem vétetik el tőlünk?

A múltban sem vétetett el, csak sokszor elhomályosítottuk a saját terveinkkel, futásunkkal, indokolatlan beszerzési vágyunkkal.

Az idei karácsony alkalmával ezért próbáljunk meg másként tenni. Figyelmünket fordítsuk az eljövendő Jézus Krisztus felé, aki megígérte visszajövetelét. Kihasználva a családi környezet adta lehetőségeket, éljük meg az Isten gondoskodó, emberi életünket és a világot átformálni akaró kegyelmét ebben a szűk körben. Hangozzék fel a karácsonyi evangélium otthonainkban, csendüljön fel az Istent dicsérő ének ajkunkon, tartsunk könyörgéseket mindenkiért.

Ne rettentsen el bennünket a járvány és annak velejárói. Tudatosítsuk azt, amit az Úr Jézus mondott minderről: „... mert ennek meg kell lennie…” (Mt 24,6) Mindemellett bízzunk abban, hogy Ő hű az ígéreteihez, és nem hagy bennünket feljebb próbálni, mint ahogy azt el tudnánk hordozni. Sőt velünk van minden napon a világ végezetéig.

A karácsonyi evangélium legyen ez alkalommal is a mi örömünk és biztos alapunk arra, hogy a mindennapokat minden megpróbáltatásával együtt is át tudjuk élni. Reménységünket vessük Abba, aki biztos kézben tartja ezt a világot, s így a mi napjainkat és a reánk következő esztendőt is.     

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának leköszönő elnökeiként ezekkel a gondolatokkal kívánunk mindenkinek áldott karácsonyt és boldog újesztendőt, s egyben köszönjük megtartó Urunknak és az Egyházunk minden tagjának az elmúlt időszakban a közös szolgálat lehetőségét.

 Fazekas László - püspök, Fekete Vince - főgondnok