Örösi Református Egyházközség

AddThis Social Bookmark Button

Hlavná 50
076 52 Strážne
Mobil: +421-(0)918-540046
Lelkipásztor: Kiss Miklós
Gondnok: Rácz Sándor

Örös a Felső-Bodrogköz déli részén, a mai államhatárnál található kb. 700 lelkes község.
Az örösi templomról szóló legkorábbi feljegyzések 1700-ból valók, ezek alapján akkor itt egy fatemplom állt. A későbbiekben ez a templom megsemmisült; a mai kőtemplom elődjének megépítése a 19. sz. elejére esik (alapkövét 1806. május 16-án tették le, 1830-ra befejezve). Sajnos, a parókia és az irattár egy korábbi (1806), a templom egy későbbi (1841) tűzvész áldozata lett. Komolyabb újjáépítésre 1877-ben került sor, amikor nagyobb tornyot kapott, majd 1894-ben megújították a tetőzetet is. A klasszicista építészeti jegyeket viselő templom mai képét az 1935-ös felújítás során kapta, azóta szolgál gyülekezetünk istentiszteleteinek helyéül.
Gyülekezetünk 230 választó tagot számlál; nem nagy, ám életképes közösséget alkotunk. Hisszük, hogy Urunk megáldja szolgálatainkat, igyekezetünket és terveinket, hogy minden lehetséges eszközzel hirdethessük a Krisztushoz térés fontosságát, és az örök élet evangéliumát.