Szomotori Református Egyházközség

AddThis Social Bookmark Button

Obchodná 26/21
076 35 Somotor
Tel.: +421-(0)56-6397365
Mobil: +421-(0)902-188366
Lelkipásztor: Dócs Szilvia
Gondnok: Sarlósi Ilona


Az egyházközség megalakulása az 1600-as évekre tehető, ugyanis úrvacsorai kelyhe és tányérja 1670-ből valók. Az említett úrvacsorai kehely és tányér a községben lakó földesúrnak Klobusitzky Pálnak és feleségének, Kőrösy Annának volt az ajándéka. A Klobusitzky család életében nagy támasza volt a református gyülekezetnek. A ma is meglévő templomot 1801-ben ők építették.
Jelenleg a gyülekezet lélekszáma a választói névjegyzék szerint 213 személy. Az istentiszeleteken, igaz kis számban, de minden korosztály képviselve van.