Szürnyegi Református Egyházközség

AddThis Social Bookmark Button

Hlavná 151/23
076 03 Sirník
Tel.: +421-(0)56-6790465
Lelkipásztor: ifj. Demes Tibor
Gondnok: Tusai Viktor


Az első írásos feljegyzés 1067-ből való a százdi apátság alapítólevelében földnévként. A XV. század elején „Zwrnegh“ későb „Zurnyeg“-ként szerepel. A XVI. században már 10 adófizető portája van. A lakosság növekszik és a XIX. század második felében éri el tetőfokát 700 lakossal. Azóta visszaesés történik. Jelenleg a falu összlakossága (2008) 605 személy. A középkorban nem volt temploma a szomszédos imregiek templomát látogatták. Változás 1790-ben történik amikor önerőből felépül a fatemplom, késobb 1827-ben a ma is használatos kőtemplom. A gyülekezet lélekszáma 186 személy. 1990-től anyaegyház, 2002 óta helyben lakó lelkésze van. A szolgálattevés a gyermekeknek kétnyelvű s ez már jelzés: a nyelvterület határán élünk.