Zempléni Református Egyházközség

AddThis Social Bookmark Button

076 34 Zemplín
Tel.: +421-(0)918 100 051
Lelkipásztor: Szaszák József
Gondnok: Tóth Feren

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk lakozó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen. (Efézus 3,20–21)
Zemplén kisközség a Bodrog mentén található, az egykori Zemplén Vármegye székhelye. Ősidők óta lakott település. Hajdan római telepesek, a honfoglalás korában már megerősített hely volt. Hatalmas vára a XVII. század vége felé pusztulhatott el. 1220-ig a királyé volt, később részben az egri püspökségé. Legfontosabb középkori birtokosa a Drugeth család. Középkori várát Perényi Gábor foglalta el, majd Telekessy Imre vette vissza, 1685-ben Tökölyi Imre foglalta el újból. Feljegyzések szerint már a XVI. században laktak itt protestánsok és ebben az időben került át a katolikus templom a tulajdonukba. A templom hátsó falainak egy része is a várhoz tartozott. A templomhoz később épített tornyot a vár köveiből építették. Harangján ez a felirat áll: â01EA Bethlen Gábor adományából készült. Harangot Isten dicsőségére átöntette a Zempléni Református Egyházközség 1954-ben.â01D ( Ugyanis a háborúban megrongálódott.) A templomot többször is átépítették 1953-ban nyerte el mai formáját. 2007-ben feltárásokat végeztek templomunkon. Külső falán freskót, régi gótikus ablakokat és egy befalazott ajtót tártak fel. Belső falán egy régi feliratot találtak a kutatók.
Gyülekezetünk gyerekekkel együtt 78 tagot számlál. Az istentiszteleteken kívül biblia- és énekórát, vasárnapi iskolát, kátéoktatást, különböző rendezvényeket tartunk. Együttműködünk az önkormányzattal, segítünk a rászorultaknak, mind lelki, mind szociális téren. Erőnkhöz mérten végezzük a parókia és a templom felújítását.

 

 

 

www.reformata.sk

  • Több ezer fiatal, 800 gyülekezet, 600 önkéntes, 180 program: a legnagyobb református ifjúsági rendezvényt idén július 25. és 29. között Debrecenben rendezik meg.

  • A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája Jézus főpapi imája. Szó lesz a Füleki István gályarab prédikátorról elnevezett emléknapról, valamint a Pozsonyi Egyházmegye Egyházmegye reformációs emlékjeléről.

  • A Szap-Nyáradi Református Egyházközség április első hétvégéjén kétnapos gyülekezeti kiránduláson vett részt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kirándulást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt nyertes pályázat útján valósította meg. A projekt célja a térség reformáció korabeli templomainak megtekintése a Reformáció 500. évfordulójának emlékére.

www.reformatus.hu

  • Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Református Zenei Fesztivált Budapesten. A háromnapos rendezvényre több ezer diák, gyülekezeti csoport és énekkar érkezett a Kárpát-medence minden részéről.

  • Kimondott kimondatlan kérdéseink – Siba-Rohn Hilda, a Budai Református Egyházközség lelkésze gyereknevelésről szóló sorozatának hatodik része.

  • Az Egyházak Világtanácsa (EVT) közleményében felszólította az egyiptomi elnököt, hogy haladéktalan tegyen intézkedéseket a vallási közösségek védelmében.

www.parokia.hu

  • Közösen tettek bizonyságot áldozócsütörtökön este a kunszentmiklósi keresztyén közösségek a település főterén, egy közös istentiszteleten.

  • Kijöttünk Isten szabad ege alá, tudunk az Úrnak és egymásnak örülni – mondta a vértesaljai egyházmegyei családi napon Szabó Ferenc esperes.

  • Ajánló. Petrőczi Éva költészetét, így most legújabb könyvét is négy szóval jellemezhetjük: játékosság, személyesség, műveltség, üzenet.