Zempléni Református Egyházközség

AddThis Social Bookmark Button

076 34 Zemplín
Tel.: +421-(0)918 100 051
Lelkipásztor: Szaszák József
Gondnok: Tóth Feren

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk lakozó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen. (Efézus 3,20–21)
Zemplén kisközség a Bodrog mentén található, az egykori Zemplén Vármegye székhelye. Ősidők óta lakott település. Hajdan római telepesek, a honfoglalás korában már megerősített hely volt. Hatalmas vára a XVII. század vége felé pusztulhatott el. 1220-ig a királyé volt, később részben az egri püspökségé. Legfontosabb középkori birtokosa a Drugeth család. Középkori várát Perényi Gábor foglalta el, majd Telekessy Imre vette vissza, 1685-ben Tökölyi Imre foglalta el újból. Feljegyzések szerint már a XVI. században laktak itt protestánsok és ebben az időben került át a katolikus templom a tulajdonukba. A templom hátsó falainak egy része is a várhoz tartozott. A templomhoz később épített tornyot a vár köveiből építették. Harangján ez a felirat áll: â01EA Bethlen Gábor adományából készült. Harangot Isten dicsőségére átöntette a Zempléni Református Egyházközség 1954-ben.â01D ( Ugyanis a háborúban megrongálódott.) A templomot többször is átépítették 1953-ban nyerte el mai formáját. 2007-ben feltárásokat végeztek templomunkon. Külső falán freskót, régi gótikus ablakokat és egy befalazott ajtót tártak fel. Belső falán egy régi feliratot találtak a kutatók.
Gyülekezetünk gyerekekkel együtt 78 tagot számlál. Az istentiszteleteken kívül biblia- és énekórát, vasárnapi iskolát, kátéoktatást, különböző rendezvényeket tartunk. Együttműködünk az önkormányzattal, segítünk a rászorultaknak, mind lelki, mind szociális téren. Erőnkhöz mérten végezzük a parókia és a templom felújítását.

 

 

 

www.reformata.sk

  • Az egyházzenei játék 3. fordulójának nyerteseit Füle Tamásné Miklóssy Hajnalka, a Dunamelléki Református Egyházkerület Bibliás könyvesboltjának vezetője sorsolta ki. Bodnár Noémi kérdezte őt a zenéhez fűződő kapcsolatáról és jelenlegi munkájáról.

  • Virágvasárnap, 2017. április 10-én a Budapest-fasori református gyülekezetbe látogatott el a hetényi Tábita bábcsoport, 18 gyermek és 3 felnőtt kísérővel, élükön a helyi lelkésznővel, a bábcsoport alapítójával és vezetőjével Écsi Gyöngyivel. A csoportot a fasori gyülekezet lelkésznője Somogyi Ficsor Krisztina hívta meg.

  • A Zempléni Református Egyházmegye VI. kórustalálkozójára a hagyományokhoz híven virágvasárnap került sor a kistárkányi református templomban hét kórus részvételével.

www.reformatus.hu

www.parokia.hu

  • Lezárult a Madárvédelmi Fotópályázat első fordulója, amely a téli madárvédelemről szólt, (gyakorlati madárvédelem parókiákon, templomkertekben, intézmények kertjeiben).  

  • Ige-idők címmel nagyszabású kiállítás nyílik április 26-án a Magyar Nemzeti Múzeumban a reformáció 500. évfordulója alkalmából.

  • A sajtóban a gyors híradás a szenzáció, az újságírók egy része egzisztenciális szorongásban, megfelelési kényszerben él – erről is szó volt a Protestáns Újságírók Szövetségének közgyűlésén.