Sok felüdítő jó szó hangzott és sok finomság fogyott az egyházmegyei Családi Pikniken

AddThis Social Bookmark Button


Kemény padok, fehérre festett templomfalak, orgonaszó, ájtatos csönd, vagy puha pokróc, millió színben pompázó természet, gitárzene, zsibongás? A felsoroltak közül minden bizonnyal többen az utóbbiakat választanák, és sokan ezt a választást meg is tették, amikor 2019. szeptember 8-án ellátogattak a Nagykövesden megszervezésre kerülő Családi Piknikre, azaz a Zempléni Református Egyházmegye családi délutánjára. A kövesdi vár lábánál lévő szabadtéri színpad előtt gyerekek és felnőttek, fiatalok és idősek, több esetben egész családok foglaltak helyet, vagy éppen a piknikhangulatot idézve heveredtek le a pokrócokon. 

A helyi lelkipásztor, Böszörményi Tamás köszöntötte elsőként a jelenlévőket, kifejezve örömét és háláját, hogy van lehetőség találkozni, együtt örvendezni az Úrnak, majd buzdította is a jelenlévőket, hogy „éljük meg az együvé tartozást, a krisztusi összegyűjtést a családi délutánon is”.
Kendi Csaba esperes a Péld 12,25 igeversét idézve köszöntötte a szabad ég alatt lévő gyülekezetet, miszerint „aki aggódik szívében az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja”. Ez igevershez kötődve a következőképpen fogalmazott: „Azt kívánom, hogy ezen a mai délutánon minél több jó szó hangozzék el a beszélgetésekben, de a mindennél jobb szó Isten igéje legyen, ami elér, ami valóban felvidít”. Az esperes köszönetet mondott a Kulturális és Közművelődési Központnak a családi délután megszervezésének anyagi támogatásáért, de megköszönte a helyi gyülekezetnek, a Nagykövesdi Református Egyházközségnek is az alkalom hátterének biztosítását. Köszöntő gondolataiban szólt arról, hogy amint a gyülekezetnek van egy nagy családja, amelybe az adott gyülekezet tagjai beletartoznak, úgy az egyházmegyének is van családja, amelybe az egyházmegye területén lévő gyülekezetek és azok tagjai tartoznak, és ilyen módon érthető az igény a találkozásra, ami az alkalomra ellátogatók számából is kitűnik. Az első alkalommal a házasság volt a családi délután témája, ezúttal, vagyis a második családi délutánon a példaadás legyen a középpontban, mert nem csak a szűken vett családban fontos a példaadás, hanem a nagyobb családban, a gyülekezetben, az egyházban is – fogalmazott az egyházmegye elöljárója.
A Karcsa-parti Dicsőítő Csoport énekvezetési szolgálata után Dr. Lévai Attila csicsói lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja hirdette az igét az ApCsel 17,22-34 és a Róm 9,16 alapján. A Kiskövesdről induló, „nyugaton is keleti” lelkipásztor személyes visszaemlékezésével kezdte bizonyságtételét. Igehirdetésében hangsúlyozta, hogy ha példaadásról van szó, akkor mindenekelőtt az odafigyelésben kell példává lenni: Istenre való odafigyelésben és odafigyelésben egymás iránt. Majd elmondta a lelkipásztor, hogy szépen eltervezte, hogy miként szól élete alakulásáról a jelenlévőkhöz, akik közül sokan ismerik, miként szól azokról a dolgokról, amik elvezették oda, ahol van, de rá kellett jönnie, hogy nem ő maga az érdekes és lényeges, hanem az, amit Isten mondani akar. Egy pár évvel ezelőtt talán még megmosolyogták volna azt, aki azt mondja, hogy úgy kell emberek felé nyitni, hogy ilyen kiülős, családi délutánt kell tartani. Csakhogy a világ változik és a változó világhoz a hitben járó keresztyéneknek is hozzá kell igazítani az eszközeiket. Ilyen módon igyekszünk, és néha úgy érezzük magunkat, mintha Athénban járnánk, és haragszunk azokra a bálványokra, amelyek napjainkban körbe vesznek bennünket, de Pál apostolhoz hasonlóan mégis keressük az eszközöket, a lehetőségeket arra, hogy minél többeket megnyerjünk Krisztusnak – mondta el áhítatában a lelkipásztor.
A közös istentiszteletet követően mindenki megtalálta a számára legjobb programelemét a Családi Pikniknek. Azok a gyerekek, akik érkezésük után nem azonnal kaptattak fel a várhoz, most megtették. De a „várlátogatás” mellett kipróbálhatták a csicseri Százszorszép Óvoda népi játékait, vagy éppen kézműveskedhettek Balázs Lillával, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasával és a hagyományőrző Lesko Tamással is volt lehetőség az íjászatot kipróbálni. A felnőttek mindeközben a kézműves kirakodóvásár asztalainál nézelődhettek, illetve a FIRESZ BeülŐ kávézójának italaiból, vagy a nagykövesdi gyülekezet finom palacsintáiból és lángosaiból fogyaszthattak, de megkóstolhatták a helyiek egyedi recept alapján készült uborkás-sajtos muffin süteményét is. A jelenlévőket a kisgéresi Mustármag Bábcsoport előadásai gyűjtötték újra össze, hiszen a kultúrház a bábcsoport mindkét elődására megtelt kicsikkel és nagyokkal egyaránt. A családi délutánon egy kerekasztalbeszélgetésre is sor került Langschadl István kiskövesdi lelkipásztor vezetésével. A beszélgetésben édesanyákat és édesapákat szólítottak meg és kérdeztek a családból hozott példáról, annak továbbadásáról, a gyermeknevelés nehézségeiről, de a gyülekezet, az egyház családon belüli szerepéről is. A beszélgetés résztvevői – Asszonyi Zsuzsanna (pedagógus), Dócs András (közgazdász, vállalkozó), Szimkó Andrea (mérnök), Tomojka Vojtko Béla (szerkesztő, grafikus) – nagy nyitottsággal, olykor a kritika hangjait is megfogalmazva válaszoltak a témában, és különböző háttérből érkezve is a családnak, a családon belül a hitgyakorlásnak a fontosságát hangsúlyozták.
Az idei Családi Piknik témájában folytatott beszélgetést követően Asszonyi Árpád, egyházmegyei gondnok záró gondolatai hangzottak el. Ezt követően a jelenlévők azzal a reménnyel indultak haza, hogy a jövőben is lesz mód az egyházmegye nagy családjához tartozóknak találkozni. Addig is ott vannak a kemény padok, a fehérre festett templomfalak, az orgonaszó és az ájtatos csönd, ami a családi piknik pokrócaihoz, a modern hangszerekkel kísért dicséretéhez hasonlóan keretet ad arra, hogy Isten jelenlétében legyen együtt egy közösség, a gyülekezet és így figyeljen élete Urára, az Isten vezetésére. Így talán helyesebb a felvezető kérdőmondat „vagy” kötőszava helyett az „és” szócskát használni, mivel a Zempléni Egyházmegye a keretek, az eszközök tekintetében olykor bár eltér a megszokottól – ez történt a Családi Pikniken is –, de az Úr Jézusról szóló üzenet, az ember megváltására vonatkozó evangélium az egyházmegye legkisebb templomában egész éven ugyan az, mint a természet nagy templomában, a nagykövesdi vár árnyékéban szeptember második vasárnapján volt.

Ahol mindenkinek helye van - egyházmegyei családi piknik Nagykövesden

AddThis Social Bookmark Button


Mindig jó látni egész családokat istentiszteletre érkezni, amikor gyermekek szüleikkel, olykor még a nagyszülőkkel is közösen vesznek részt egy-egy gyülekezeti alkalmon. Ez a látvány a gyülekezet szempontjából örvendetes, hiszen magában hordozza a következő nemzedék istenfélő voltának és így a közösség életképességének reménységét. Emellett azonban a család szempontjából is örömteli, ha a nemzedékek közösen kapcsolódnak a keresztyén közösséghez, együtt vesznek részt az alkalmakon, mivel a közös hitgyakorlás, Isten családon belüli jelenlétének és az ebből fakadó áldásoknak a záloga. Ezt látva, erre buzdítva, és emellett a családok fontosságát is hangsúlyozva szervezi meg a Zempléni Egyházmegye azt az egyházmegyei alkalmát, amelyre 2019. szeptember 8-án 14:00 órai kezdettel a nagykövesdi vár lábánál lévő szabadtéri színpadon és a közvetlen mellette lévő kultúrházban kerül sor. A családi pikniknek is nevezett rendezvény a gyerekeknek is sok érdekes programot kínál, bár az ő számukra minden bizonnyal már önmagában az is érdekes, ha a vár tövében megélhetik a maguk hercegnői, vagy lovagi voltukat, és az csak ráadás, hogy mindeközben a közös éneklés és istendicséret hangfoszlányai hozzájuk is elérnek. Így akár ugyancsak ráadásként tekinthető, hogy a többszörösen elismert kisgéresi Mustármag bábcsoport két előadással is készül a közös délutánra. Mindemellett Balázs Lillával, a Petőfi Program ösztöndíjasával kézműveskedhetnek a gyerekek, de a csicseri óvoda népi játékaival is lesz módjuk játszani. A délutánon Lévai Attila, az egyházmegye nagy családjából, a kiskövesdi gyülekezetből származó lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja hirdeti Isten igéjét, amit a család, a gyermeknevelés témájában elhangzó előadás, illetve kerekasztalbeszélgetés követ. Mindezen programok mellett lesz lehetőség a találkozásra, beszélgetésre, a FIRESZ BeülŐ finom italainak megkóstolására, vagy éppen a helyiek által készített finomságok ízlelésére, az egyháztáji kirakodó portékáinak megvásárlására, ami remélhetőleg mind-mind az Isten előtt való nagy családdá formálódást segíti, amelyben mindenkinek helye van. A szervezők sokak számára készítenek széket, lócát, vagy – ha már piknik – pokrócot, mert szeretettel várnak kicsiket és nagyokat, családosokat, vagy csupán az egyház nagy családjába tartozókat, azaz mindenkit szeptember 8-án Nagykövesdre. 

A Zempléni Egyházmegye őszi alkalmaira mindenkit várnak

AddThis Social Bookmark Button

Idén ősszel is rendkívül értékes programokra kerül sor a Zempléni Egyházmegye területén, amelyek célja a közösségépítés, a lelki növekedés lehetőségének megteremtése és nem utolsó sorban azon kulturális értékek felmutatása, amelyekkel az egyház és a keresztyén ember azonosulni tud. 

Az őszi programsorozat szeptember 8-án az egyházmegyei családi délután megszervezésével veszi kezdetét. Szeptember második vasárnapjának délutánján, 14:00 órai kezdettel a nagykövesdi vár tövébe várják a gyermekes családokat és mindazokat, akik a nagyobb családba, egy-egy gyülekezet és ilyen módon az egyházmegye nagy családjába tartozónak érzik magukat. A délutánon az igei útmutatás mellett mind a felnőttek mind pedig a gyermekek megtalálják majd a nekik szóló programot, de a kötetlen beszélgetésre, közös kávézásra is lesz lehetőség, amit ez esetben – ha már családi nap – ugyancsak fontosnak tartanak a szervezők.
Bagdy Emőke múlt évi, nagy érdeklődést kiváltó előadása után nem volt kérdéses, hogy a programsorozaton belül most is megszervezésre kerüljön egy olyan előadás, amely a párkapcsolat, a házasság és a család témájában hangzik majd el, és ezen kapcsolatok működését tudja ténylegesen segíteni. Így került meghívásra Dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta, nemzetközi előadó és tréner, több párkapcsolati sikerkönyv szerzője. Erre az előadásra 2019. október 9-én, 17:00 órai kezdettel a királyhelmeci gimnázium dísztermében került majd sor.
A kultúrát, értékes színi előadásokat kedvelőkre is gondoltak a programsorozat összeállítói, hiszen 2019. november 10-én, a bodrogszerdahelyi kultúrházban Lajos András színművész mutatja be Soóky László: Papa különböző hangszereken hegedül (egy– vagy – két lakodalom leírása) című mesélőszínházi előadását, amely 17:00 órakor kezdődik.
A Zempléni Egyházmegye őszi programsorozatának alkalmai mindenki előtt nyitottak és a Kulturális és Közművelődési Központ támogatásának köszönhetően mindenki számára ingyenesek, hiszen a cél minden esetben a közösségformálás, a találkozás, a lelki és szellemi épülés.

Rádiós beszélgetés is készült az ifitábor médiaműhelyében

AddThis Social Bookmark Button

A Zempléni Egyházmegyében a kicsi gyerekek mellett a 14 év feletti ifjaknak is volt lehetőségük idén nyáron a táborozásra. A Fiatal Reformátusok Szövetsége keleti munkacsoportjának társszervezésében megvalósuló ifitáborra Pácinban, a Tóparti nyaralóban került sor, ahol a résztvevők a zeneműhelyben, a "több mint játék" elnevezésű műhelyfoglalkozáson, valamint a médiaműhelyben is kipróbálhatták magukat. Ez utóbbiban tevékenykedő ifjak rádiós beszélgetést is készíttettek, amit alább lehet meghallgatni.

 


A táborról Szabó Lilla a médiaműhely résztvevőjeként kérdezte Kiss Miklóst, a tábor egyik szervezőjét, valamint a táborban résztvevő fiatalokat: Feke Zsombort, Balogh Nórát és Szanyi Keturát.

 

Történelmi siker – Nagykövesd a bajnok

AddThis Social Bookmark Button

A zempléni egyházmegyében ötödször tartottak focikupát. Játékosan túlzó megfogalmazással: kisebbfajta csoda történt.

Amikor a nagykövesdiek a mérkőzés elején, az első percben betaláltak, egy pillanatra elhalkult a morajló publikum, egészen ritka dolog történt: a verhetetlennek tűnő Helmec hátrányba került. Aztán néhány perc múlva helyreált a zempléni gyermek focikupák rendje.
Királyhelmec a kirobbanó formában játszó Nagy Tamás, Tóth Balázs, Galambos Olivér trió vezérletével hármat hintve megfordította a mérkőzést. A csapat vezetősége: Molnár István lelkipásztor és a szakmai felelős Szaniszló Ferenc tanár úr a döntő lefújásakor a játékosokkal együtt újra magasba emelhette kezét. Ekkor sokan arra gondoltak, hogy a sorozatnak talán sohasem lesz vége...
A Real Madrid annak idején, az ötvenes évek végén megnyerte az első 5 BL-t (akkor még Bek-et), félelemmel teljes tisztelettel róluk kezdték Real Helmecnek nevezni a királyhelmeci református fiatalok focicsapatát, amely ekkor már negyedszer, egészen pontosan mind a négyszer megnyerte az egyházmegyei focikupát. Csakhogy a fent megidézett döntőt 2018-ban játszották.
A focitörténelem idén megismételte magát – immár ellenkező előjellel. A dinasztia megszakadt. Június 29-én a mindenkori házigazda kiskövesdi gyülekezet fogadta a zempléni egyházmegyei focikupa résztvevőit. Már ötödik alkalommal. A regisztráció gyorsan megtörtént, öt csapat nevezett. A versenykiírás értelmében ezúttal is volt két vegyes csapat. Egy-egy gyülekezet ugyanis összeállhat, ha nincs teljes csapatra való focizni szerető fiatalja. 2019-ben tehát Királyhelmec, Kisgéres, Kiskövesd-Szerdahely, Nagygéres-Örös és Nagykövesd vett részt a megmérettetésen.
A csapatvezetők és a csapatkapitányok rövid tanácskozás után úgy döntöttek, hogy körmérkőzéses formában bonyolítják le a tornát. Magyarán: mindenki mindenkivel egyszer játszik, és a legtöbb pontot gyűjtő csapat nyeri a bajnokságot. A bevezető áhítatot Blanár Erik tartotta, az 1Kor 9,24-27 alapján a sporthoz hasonlatos lelki küzdelemre biztatva az ifjúságot.
És a focitörténelem – amint említettük – ismételte önmagát. Mégis, új győztest avattak. Az utolsó fordulóban Királyhelmec és Nagykövesd ütközött meg. A két legjobb csapat kiemelkedő, döntőnek beillő mérkőzést játszott. Mivel a nagykövesdiek a szomszédvár kiskövesdiek ellen egy döntetlennel pontokat hullajtottak, az addig hibátlan helmecieknek a pontosztozkodás is elég lett volna a sikerhez.
És Tóth Balázs révén (ó, az a rettegett bal láb...) vezetést is szereztek. Az ötödik perecben. Most nem csendesedett el a lelátó. Semmi meglepő nem történt, vannak dolgok, melyek nem változnak. Ha focikupa, akkor Real Helmec a bajnok – az elmúlt években ez szinte természeti törvénnyé lett. Aztán mégis máshogy történt. Az első félidőben egy szép támadás végén Nagy Stefán egyenlített, tíz perc játék után 1-1-es döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok. Aztán a 13. percben a nagykövesdi csapatkapitány és a torna legjobbjának választott játékos, Bodnár László (ilyen fiatalon elegánsan, mégis célratörően játszva) megszerezte a vezetést. Mindenki érezte, hogy nagy dolgok, történelmi események vannak készülőben. A 17. percben pedig jött a csupa szív Balogh Krisztóf. Agresszív letámadása gólt eredményezett. Találata jól jellemezte a nagykövesdi csapat tartását, elkötelezettségét. Szóval a nagykövesdiek megfordították a meccset: 2018-ban 1-3-as vereség, most 3-1-es győzelem.
Bár a helmeciek Szaniszló tanár úrnak köszönhetően újra szervezetten és okosan játszottak, Nagykövesd megérdemelte a sikert. Mintha egy fokkal jobban akarták volna a győzelmet. Bajnokcsapatukat évek munkájával építették fel. A korábbi esztendők kellemetlen vereségei után most fölértek a csúcsra. Megragadták az utolsó esélyt. A csapatból többen is kiöregednek a kilencedik évfolyamból, jövőre már nem jöhetnek a focikupára.
De így van ezzel több más csapat is. A focikupa legendás játékosai búcsúztak a tornától, hogy jövőre új legendák szülessenek. Mindenesetre a 2020-as focikupa a kiöregedő klasszisok hiánya miatt minden korábbinál nyitottabbnak mutatkozik. Nem lesz ott például a gólkirály (a focira termett, zabolázhatatlan tehetségű) Horváth Zoltán. A Nagygéres-Örös vegyes csapat játékosa, akit saját szurkolói kísérték el, és aki az éven 12 gólt rúgott. Az első két meccsén még kereste önmagát, aztán Kiss Miklós lelkipásztor, a csapat szakvezetője félrevonta őt, lelkére beszélt és adott neki egy-két jó tanácsot. A lelkifröccsöt az ellenfelek bánták. (Bár egyesek szerint az ebédre felszolgált finom gulyásleves hozta meg a gólvágó ihletét.) Horváth előbb 7, majd 5 góllal terhelte meg riválisai hálóját. Csapatát végül a harmadik helyig vezette.
Ha már az egyéni díjaknál tartunk, a kisgéresi Tirpák Attila lett a legjobb kapus. A fiatal legény bravúrok sokaságát mutatta be. Egész csapata örült elismerésének. És ez az, ami igazán jellemzi a kisgéresieket: őszintén, gyermeki derűvel játszanak. De a focikupa nem gyermekmese. Jövendőbeli szándékaikat jelzi, hogy a szakmai stábot Feke Gábor tanár úrral erősítették meg. Az első évek dobogós sikerei talán már jövőre megismételhetők lesznek.
A zempléni egyházmegye focikupájának sajátossága, hogy a mérkőzések után közös fénykép készül a rivális csapatokról. A küzdelem utáni összetartozás – és talán nem túlzás – a testvériség jegyében. A másik sajátosság, hogy a mérkőzéseken csúnya beszédért 3 perces kiállítás jár. Vannak, akik szerint egy meccsen cifrább kifejezések is kiszaladhat az ember száján. Mindez megesik ugyan, de nem helyeselhetjük. A szervezők öröme, hogy csupán egyetlen ilyen büntetés született.
A torna zárszavát, kiértékelését Blanár Erik espereshelyettes (és fanatikus Kisgéres drukker) tartotta. Köszönetet mondott a rendező gyülekezetnek. Ő adta át a vándorkupát a nagykövesdieknek, és az egyéni díjakat. Az említett legjobbak mellett Szoták Veronikának is, aki egyetlen lányként vett részt a kupán. És nem hímezni jött: a szakmát is elismerésre indítva faragta a fiúkat. Bátran és jól játszott. Végül elhangzott, hogy a dobogós csapatok tagjai számára a nyári táborokon való részvételre pénzdíjat állapítottak meg. Erre a focikupa lebonyolítására nyújtott anyagi támogatás miatt kerülhetett sor. Ha a nagykövesdi, királyhelmeci, nagygéresi vagy örösi focisták elmennek az egyik egyházmegyei táborba, jelentős kedvezményre jogosultak. (Langschadl István)

A legtrendibb tábor 14+ korosztálynak

AddThis Social Bookmark Button


Mit csináljon az a fiatal, aki már kinőtt a gyerektáborokból, de még szeretne táborozó lenni? Marad számára valamelyik fesztivál, a tömegbe olvadás lehetőségét kínáló megabuli. De ha az ifjú épülni is szeretne nem csak szórakozni? Barátokkal együtt lenni, esetleg ismerkedni? Az elkopó trendek sűrűjéből kitörve a legtrendibb módon tölteni a nyár öt napját? Ez esetben a legjobb választás a pácini IFITÁBOR 2019. augusztus 5-9. napokon, melyet a Zempléni Egyházmegye és a Fiatal Reformátusok Szövetsége szervez az idei nyár legtrendibb táboraként. A tábor főelőadója Szanyi György lelkipásztor, aki a változó világ változó trendjeit helyezi az ige mérlegére és mutat a résztvevőknek az örökkévalóra. Az előadásokon kívül most is lesz minden, ami egy ifitábor velejárója: dicsőítés, ima, sok-sok beszélgetés, még több nevetés, játék, sport, tábortűz, műhelyfoglalkozás, … A részvételi költség 60,- Euró. Jelentkezni a fireszazte(kukac)gmail.com e-mail címen, vagy az online jelentkezési felületen ide kattintva lehetséges.